Lejla Imamović (DF) i Jasmina Zubić (SDP) na sastanak Kluba parlamentarki PFBiH

564

U Sarajevu je održan sastanak Kluba parlamentarki PFBiH, kome su prisustvovali predstavnici USAID-a, Američke ambasade i Sarajevskog otvorenog centra. Parlamentarkama su prezentovane aktivnosti USAID SKIP projekta: javne politike u oblasti socijalne zaštite i strateškog planiranja i drugih oblasti, te su dati prijedlozi za nove inicijative i izmjene zakona kako bi se putem boljih zakonskih rješenja poboljšao položaj žena u FBiH. Sastanku su prisustvovale i dvije visočke predstavnice u Parlamentu Federacije, Jasmina Zubić (SDP) i Lejla Imamović (DF), jedine dvije žene, zastupnice iz Visokog koje su na Općim izborima 2014. godine, izabrane u najviše zakonodavno tijelo FBiH.

MARKETING

Klub parlamentarki broji 25 zastupnica iz PD PFBiH koje radi kao neformalno radno tijelo Parlamenta FBiH, no udružene zastupnice već bi za nekoliko dana trebale početi djelovati kao stalno tijelo Parlamenta Federacije, ukoliko većinom glasova u Predstavničkom domu bude usvojena njihova inicijativa. Najbolji pokazatelj premale zastupljenosti žena u vlasti jeste broj delegatkinja u Domu naroda, ali i u Vladama, kako federalnoj, tako i kantonalnim. Npr. U sadašnjoj Vladi našeg kantona od 10 ministrastava nemamo ni jednu ministricu. Također, u Domu naroda delegati se biraju posrednim putem, dakle od strane stranačkih šefova. Broj delegatkinja ovog doma je 8, od 53 delegata. Ovo su poražavajući podaci, jer premala zastupljenost žena u Domu naroda PFBiH stvarni je pokazatelj o neprisustvu žena u političkim partijama u našoj zemlji, a naročito u obnašanju najviših stranačkih funkcija, što za rezultat ima vrlo mali broj zastupnica u zakonodavnim i izvršnim organima u BiH. Ispred delegatkinja Doma naroda, sastanku je kao koordinatorica između dva doma PFBiH i inicijatorica ideje udruženog djelovanja zastupnica/delegatkinja Parlamenta Federacije, prisustvovala Lejla Imamović koja je iznijela svoje stavove o važnosti formiranja zajedničkog tijela oba doma ovog Parlamenta, koja je ovom prilikom istakla:

„Mi smo te koje mnogo teže dolaze do visokih pozicija u svojim političkim partijama, a samim tim i do pozicija u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti što pokazuju i zvanični izvještaji Federalnog zavoda za statistiku. Samo žene mogu pomoći drugim ženama, a mi kao zastupnice/delegatkinje imamo priliku i obavezu da budemo inicijatorice rješavanja neravnopravnog položaja porodilja u kantonima, da pomognemo ženama koje su mnogo češće od muškog dijela populacije izložene mobingu, psihičkom i fizičkom nasilju. Zakon o radu dopušta otpuštanje s posla u slučaju odsustva s radnog mjesta u trajanju od preko 6 mjeseci, a zna se ko odsustvuje sa posla duže od ovog vremenskog perioda. Dakle, i zakonska su rješenja u Federaciji nepovoljnija za žene. Zato, mi moramo i imamo obavezu učiniti sve što je u našoj nadležnosti, a tiče se povoljnijeg položaja žena, koji je zaista diskriminirajući u našem sistemu. Smatram da to možemo i učiniti, ali samo zajedničkim i udruženim snagama zastupnica/delegatkinja Parlamenta Federacije.“

Parlamentarke su na kraju dogovorile osnivanje saradnje i zajedničkog djelovanja, bez obzira na njihovu pripadnost različitim političkim opcijama.

Komentari

komentara