Ministar MUP-a ZDK Dario Pekić i policijski komesar Semir Šut u obilasku PU Tešanj, PS Maglaj, PS Doboj-jug i PS Usora

1019

Dana 16.10.2019. godine ministar Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, gospodin Dario Pekić u pratnji policijskog komesara gospodina Semira Šuta, obišao je Policijsku upravu Tešnja i Policijske stanice Maglaj, Doboj-jug i Usora, u nastavku planiranog obilaska organizacionih jedinica koje su u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

MARKETING

Analizirajući predočeno stanje bezbjednosti na područjima koje pokrivaju navedene organizacione jedinice, zaključeno je da je stanje bezbjednosti na zadovoljavajućem nivou. Ministar ministarstva gospodin Dario Pekić stavio je naglasak na stalno i kontinuirano poboljšanje bezbjednosne situacije, uz poboljšanje uslova rada policijskim službenicima, državnim službenicima i namještenicima, kroz nabavku neophodnih materijalno tehničkih sredstava za rad, i kontinuiranu edukaciju.

Cilj je da se građani osjećaju sigurnije i da se nastavi saradnja lokalnih zajednica i građana sa policijskim službenicima.

U narednim danima slijedi obilazak ostalih Policijskih uprava i policijskih stanica na području Zeničko-dobojskog kantona.

Komentari

komentara