Ministar MUP-a ZE-DO kantona i policijski komesar u obilasku Policijske stanice Kakanj

568

U nastavku planiranih obilazaka oragnizacionih jedinica u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona danas je ministar gospodin Dario Pekić u pratnji policijskog komesara gospodina Semira Šuta, obišao Policijsku stanicu Kakanj.

MARKETING

Ministra Ministarstva i policijskog komesara dočekali su načelnik PU II Visoko gospodin Fahrudin Pušina i komandir Policijske stanice Kakanj gospodin Vahidin Topalović. U radnom razgovoru rukovodioci navedenih organizacionih jedinica informisali su ministra Ministarstva i policijskog komesara o stanju bezbjednosti na području koje pokriva Policijska stanica Kakanj. Osim o stanju bjezbjedosti imenovani su razgovarali o poboljšanju uslova za rad policijskim službenicma, državnim službenicima i namještenicima koji se ogledaju u opremanju sa materijalno tehničkim sredstvima, a radi još boljih rezultata u radu. Akcenat je stavljen i na konstantu edukacuju policijskih službenika i drugih uposlenika organizacionih jedinica, kao i bolju saradnju sa građanima , a radi još većeg stepena u poboljšanju sigurnosti.

Komentari

komentara