Ministar Pekić i policijski komesar Šut u obilasku PU Olovo i PS Vareš

539

Ministar MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, gospodin Dario Pekić u pratnji policijskog komesara Semira Šuta, obišao je Policijsku upravu Olovo i Policijsku stanicu Vareš.

MARKETING

Načelnik Policijske uprave Olovo gospodin Meho Bajrić informisao je ministra Ministarstva i policijskog komesara o stanju bezbjednosti na području koje pokriva Policijska uprava Olova sa Policijskim stanicama Olovo i Vareš. Stanje bezbjednosti je na zadovoljavajućem nivou, a cilj posjete i pregled stanja materijalno tehničkih sredstava sa kojima raspolažu policijski službenici, državani službenici i namještenici, kao i uslova u kojim uposlenici rade.

Naglasak je stavljen na kontinuiranu edukaciju uposlenih u Policijskoj upravi Olovo i Policijskim stanicama Olovo i Vareš, te na podizanje na viši nivo saradnje policijskih službenika sa građanima, a radi obezbjeđenja još sigurnijeg okruženja u kojem građani žive na području koje pokrivaju ove dvije organizacione jedinice Ministarstva.

Komentari

komentara