Mittal i Koksara, crno-bijeli svijet ?

338

Je li slučajno ili ne, prekjučer po rijetko čistom nebu i zraku dođoše u posjetu Mittalu-Zenica članovi Vlade FBiH. Što se tiče prirode problema i tema za razgovor, ne može biti viši nivo posjete, Federalni premijer, Fed. Ministar privrede i Fed.Ministar zaštite okoliša i naravno reprezentativni tim ispred Mittala. Možda je falio neko iz Ministarstva pravosuđa ili policije, mada su njihovi poslovi obično obavijeni tajnom do onog zadnjeg stadija. O tom, potom.
Zanimljivo je i pomalo smiješno bilo slušati jezičke vježbe izgovaranja pojedinih hemijskih jedinjenja iz opšte hemije naših članova Vlade, te suptilna objašnjenja važnosti Mittala za opstanak Federacije i BiH. Makar oni ni jednu marku više ne ulože u nju, osim onog što moraju i obaveznog dijela koji je propisala vlast, uprkos tome što slove za velikog izvoznika i fundamentalnu kompaniju u osiromašenoj i devastiranoj prerađivačkoj industriji BiH.
Da se malo vratimo na naslov, zašto crno-bijeli svijet? Da li nešto u našoj sumornoj stvarnosti može izgledati ili zvučati u naznačenoj scenografiji, očito može, zavisi kada i kojom prilikom “vadite” neke priče i argumente. Dakle, nakon izjave rukovodstva Mittala da je odjednom, preko noći Koksara postala vitalan objekat u krugu Mittala, dolazimo do ovog pitanja iz naslova. Postrojenje Koksare se provlači kao bitan dio njihovog proizvodnog procesa još od prve okolinske dozvole, iz 2011. godine.
Tadašnjom OD je za ovo postrojenje bilo zadato nekoliko bitnih projekata za koje su bili dati rokovi i to :
– Projekat odsumporavanja ( izdvajanja H2S ) iz sirovog koksnog plina, sa rokom realizacije 2 godine,
– Projekat za besprašinsko istiskivanje koksa, sa rokom realizacije 2 godine,
– Projekat na usipnim mašinama, sa rokom realizacije 1 godina,
– Kontinuirani monitoring i izmještanje sistema za uzorkovanje, sa rokom realizacije 2 godine,
– Izrada projekta nultog stanja u okruženju Koksare, sa rokom realizacije 2 godine, i nijedan od ovih projekata evo i 8 godina poslije u 2019.g. još nikad nije urađen i pušten u rad.
Za odsumporavanje su javno izjavili da ga neće uraditi jer iziskuje ulaganje od 30 miliona eura i da se jednostavno ne isplati. Za projekat Izrade nultog stanja su našli izgovor da ne postoji registar zagađivača koji bi ukazivao da je MIttal jedan od večih zagađivača i da postoji takva obaveza izrade studije. Svi ovi projekti su prolongirani i ponovo uneseni kao obaveze i u novu Okolinsku dozvolu iz 2017.god.
Sve u svemu, njihovo ponašanje i nedjelovanje se uklapa u tvrdnje da je tehnički vijek trajanja postrojenja Koksara več istekao i da je potrebno praktično srušiti čitavo postrojenje i izgraditi potpuno novi objekat, sa ulaganjem od nekoliko stotina miliona KM. Ovu činjenicu potvrdi i Direktor Mittala na jučerašnjem sastanku sa Vladom FBiH. Ovo je ona crna strana stanja Koksare.
Uprkos ovakvim činjenicama i saznanjima koja su i tada bila poznata, postrojenje Koksare se u projektu nove Toplane uporno naturalo kao prioritetno i vrlo bitno jer je izvor osnovnih energenata za rad i postrojenja nove plinske toplane. Po Studiji uticaja za novu plinsku toplanu je energetski bilans potreba za energentima:
– 80.000 Nm3/h visokopečnog plina, i
– 7.000 Nm3/h koksnog plina, što je u volumskom omjeru ispod 10% potreba, a u energetskom nešto više.
I u pomenutoj studiji, osnovna primjedba Eko Foruma je bila da nije predviđeno odsumporavanje energenata, da ne postoje mjerenja aromatskih ugljovodonika ( PaH, PCB ), da ne postoji studija nultog stanja. Obzirom na gore pomenute činjenice, upotreba sirovih plinova u loženju bez riješenih navedenih primjedbi je nastavak ekocida građana Zenice, bez obzira koliko god supstitucija uglja sa VP i koksnim plinovima bila korak naprijed u smanjenju zagađenja.
Poslije izjava Direktora Mittala o stanju postrojenja Koksare, naglašavanju da joj je na isteku tehnički vijek trajanja i da je već na vidiku 2022. godina kada se mora razgovarati o njenom statusu je u najmanju ruku nepoštena. Došli smo do one crne slike stanja, iz čega se može izvući nekoliko bitnih stvari: – grad je silom prilika bio uvučen u riješavanje problema grijanja i u situaciji kad je bio uza zid, morao je prihvatiti jedino trenutno moguće riješenje, koje je ponudio Mittal u vidu novog energetskog postrojenja koje je prvenstveno namijenjeno tehnološkim potrebama Mittala,
– kao jedini energenti ponuđeni su tehnološki plinovi iz Mittala ( VP i koksni plin ),
– kao jedini zvor plinova su tehnološka postrojenja Mittala, VP i Koksara,
– u situaciji kada znate stanje postrojenja Koksare i njen istekli tehnički vijek trajanja, ipak je naturate kao izvor jednog od osnovnih energenata,
– time sebi odmah obezbjeđujete alibi da i budučnosti MORATE koristiti postrojenje kojem ističe tehnički vijek trajanja. Alternativa je vjerovatno supstitucija koksnog plina sa zemnim uz automatsko povečanje cijene grijanja.
– ovakvim monopolističkim stavom i položajem ostvarujete i mogučnost ucjenjivanja i grada i građana, što smo već vidjeli na djelu. Birajte između grijanja grada ili čistog zraka, s tim da građani plačaju dodatno i ovo drugo, iako nisu doprinjeli tome. Na protestima radnika i Sindikata smo nedavno doživjeli i ucjenu vezano za realizaciju projekta grijanja.
– Ovakvim stavom Mittala, se dobija i izgovor da se ni jedna obaveza i u OD počevši od 2011.g., pa do nove OD iz 2017.g. ne mora i neće ispuniti, jer zaboga zašto nešto riješavati i ulagati, ako mu je istekao vijeka trajanja. A to po njima znači zadržavanje statusa do najmanje 2022.g. a onda čemo nastaviti pregovarati i dodatno pričati o toj temi.
– a ta tema će tada naročito postati aktuelna jer bi se te godine trebala zatvoriti postojenja koksara u BiH. I eto neriješivog problema , čije bi posljedice platio grad svojim grijanjem.
Bit će zanimljivo vidjeti stav Federalnog ministarstva okoliša koje je između ostali ponovno produžilo i rok za projekat odsumporavanja na Koksari sa marta 2019. na kraj 2019.g., za koji možemo garantovati da je mrtvo slovo na papiru.
Iz navedenog je vidljivo da stvari zaista mogu izgledati crno-bijele zavisi iz kojih motiva i interesa ih radite. A da to Mittal zaista radi maestralno, to smo se uvjerili sve ove protekle godine jer smo i poslije decenije još na početku riješavanje nekih problema. Problem je samo što plaćamo zaista prevelku cijenu tome, svojim zdravljem i životima svih nas.

MARKETING

visoko.co.ba/zenicablog.com

Komentari

komentara