„MODERAN STUDIJ ZDRAVSTVA PUT DO SIGURNOG POSLA“ – Zdravstvene studije CEPS – Centar za poslovne studije

421

Odabir studija jedna je od najvažnijih odluka u životu, a početak studiranja razdoblje promjena koje vode razvoju karijere, otvaranju novih mogućnosti, upoznavanju novih životnih situacija, ali su i popraćene većim izazovima, naporima i odricanjima. Studijski program Zdravstvene studije na akreditiranoj Visokoj školi „CEPS – Centar za poslovne studije“ u Kiseljaku je jedan od najpoželjnijih studijskih programa koji ove godine žele upisati budući studenti. Navedeni studijski program se sastoji od četiri studijska smjera, a to su:

  • Sestrinstvo,
  • Fizioterapija,
  • Sanitarni inženjering i
  • Gerijatrija

Nastava se izvodi na prvom ciklusu studija i rezultira sa 180, odnosno 240 ECTS bodova. Studij traje tri i četiri godine, a izvodi se kao redovni i vanredni. Studijski program je usklađen sa zahtjevima Bolonjskog procesa i prepoznat je u prostoru visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Izbor jednog od četiri navedena smjera, dobra je odluka studenata.

Predavanja drže priznati  stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Naglasak se stavlja na izgradnju ličnih karakteristika svakog studenta kao što su praktičan rad, iskustvo u stvarnom radnom okruženju, sklonost timskom radu, razvijanje komunikacijskih vještina, fokus na rješavanju problema, itd. Uspješna i kontinuirana interakcija između nastavnika i studenata je temelj uspešnog i efikasnog učenja. Nastavno osoblje CEPS-a je na raspolaganju studentima za sva pitanja uživo na predavanjima, konsultacijama u dogovorenim terminima i elektronskim putem.

 Nastavni plan i program

Savladavanjem nastavnog plana i programa iz smjerova: sestrinstva, sanitarnog inženjerstva, fizioterapije i gerijatrije studenti stiču ne samo odgovarajuća znanja vezana za teorijsko razumijevanje predmeta, već također i specifične vještine odnosno sposobnosti i kompetencije vezane za praktičnu i operativnu primjenu tih znanja, te vještine neophodne za sticanje odgovarajućih profesionalnih kvalifikacija studenata.

Predavanja i vježbe u sklopu studija prilagođena su i zaposlenim osobama koje zbog svojih profesionalnih obaveza nisu u mogućnosti redovno pohađati nastavu. Vanrednim studentima su omogućene i individualne konsultacije uz mentorstvo, a nastavu je moguće pratiti i putem online softverske podrške „euniversity“.

Studenti koji su završili studij na Visokoj školi „CEPS – Centar za poslovne studije“ zapošljavaju su u renomiranim ustanovama i kompanijama. Zadatak zaposlenika CEPS-a je da pomognu studentima svojim stručnim i naučnim kompetencijama te ljudskim osobinama da što kvalitetnije i uspješnije dođu do cilja.

Upisi!

Ako ste u potrazi za jedinstvenim obrazovnim iskustvom, kojim ćete steći znanje i vještine koje su potrebne za uspjeh u poslovnom svijetu, studijski program Zdravstvene studije je idealan odabir. Uz male studentske grupe i uz veliku akademsku i administrativnu podršku, možemo jamčiti lični i savremeni pristup obrazovanju svakom našem studentu.

Na studij se mogu upisati osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom u Bosni i Hercegovini, kao i strani državljani i osobe bez državljanstva sa završenom srednjom školom u inostranstvu, nakon izvršene nostrifikacije, osobe koje imaju završenu višu školu zdravstvene struke, te prelaznici sa drugih visokoškolskih institucija.

Drugačije, inovativno obrazovanje

Brucoši koji će na jesen sjesti u klupe studija fizioterapije, sestrinstva, sanitarnog inženjerstva ili gerijatrije imaju razloga za veselje jer spomenuta zanimanja su tražena i vrlo dobro plaćena.

Ako želite drugačije i inovativno obrazovanje koje studente priprema za tržište rada odaberite neke od ponuđenih studijskih smjerova na studijskom programu Zdravstvene studije na Visokoj školi „CEPS – Centar za poslovne studije“ u Kiseljaku.

Odaberite studij uz dosta prakse, u dinamičnoj i zanimljivoj oblasti, sa visokim procentom zaposlenja.

Student je uvijek na prvom mjestu!

Kontakti

Visoka škola “CEPS-Centar za poslovne studije” u Kiseljaku

Ul. Josipa bana Jelačića b.b., 71250 Kiseljak

Telefoni: +387 (0)30 875 208 ili +387 (0)30 875 221

Web.: www.ceps.edu.ba

E-mail: info@ceps.edu.ba

https://www.facebook.com/CEPS.Kiseljak/

Komentari

komentara