MUP ZDK: Zavedena akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontrolu kretanja pješaka i poštivanja obaveza vozača prema pješacima

292

Od strane službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, a u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, kontinuirano se vrši analiza i prati stanje u oblasti bezbjednosti saobraćaja. U cilju unapređenja saobraćajno-obrazovnog rada, saobraćajne kulture i koordiniranja svih subjekata, koji svojim djelovanjem mogu doprinijeti većoj sigurnosti saobraćaja, a imajući u vidu aktuelne izmjene i dopune pomenutog zakona, ukazala se potreba za zavođenjem pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontrolu kretanja pješaka i poštivanja obaveza vozača prema pješacima.

MARKETING

U tom kontekstu je na nivou Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, a u okviru Operativnog plana na poboljšanju bezbjednosti saobraćaja, zavedena pojačana akcija sa posebnim akcentom na mirujući saobraćaj, kretanje pješaka i obaveze vozača prema pješacima, koja će se sprovoditi na svim putevima na području Zeničko-dobojskog kantona.

U toku trajanja preventivnog dijela postupanja po Operativnom planu, tačnije do 01.04.2017. godine, policijski službenici svih policijskih stanica na području Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona će građanima izdavati upozorenja, u vidu promotivnih letaka, te ukazivati na važnost i obavezu poštivanja svih saobraćajnih propisa, posebno onih koji se odnose na sigurnost pješaka u saobraćaju. U tu svrhu, leci upozorenja će se dijeliti prvenstveno pješacima zbog prelaska kolovoza na mjestima gdje to nije dozvoljeno, kao i vozačima koji se ne pridržavaju zakonskih odredbi u pogledu obaveza prema pješacima.

Nakon okončanja preventivne faze, odnosno izdatih upozorenja, policijski službenici će poduzimati represivne mjere, te pristupiti sankcionisanju pješaka i vozača, zbog činjenja navedenih prekršaja. U ovoj represivnoj fazi zavedene akcije, svi pješaci koji se ne budu pridržavali zakonskih odredbi u pogledu prelaska kolovoza na obilježenim pješačkim prijelazima, kao i vozači koji ne budu poštovali svoje obaveze prema pješacima, će biti sankcionisani u skladu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

Naznačene aktivnosti policijskih službenika imaju za cilj povećanje ukupne bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, sa akcentom na bezbjednost pješaka, i iste će se nastaviti u narednom periodu.

 

Komentari

komentara