Nacionalni spomenici mogu i moraju biti u boljem stanju

290

Visoko je jedna od rijetkih bh.općina koja na svom području ima šest nacionalnih spomenika, dok bi uskoro još jedan lokalitet trebao biti uvršten na ovu listu.

MARKETING

Na području Visokog nalazi se i jedno od najbitnijih mjesta za državnost BiH, Crkva u Milima, krunidbeno i grobno mjesto bosanskih kraljeva.

Stanje u kojem se nalaze ova mjesta, njihovo održavanje, kao i buduća uređenja, bili su povod i za posjet Zavičajnom muzeju Visoko, jedinoj registrovanoj javnoj instituciji za zaštitu kulturno-historijske baštine na općini Visoko.

Zavičajni muzej Visoko kao institucija nema ingerencije za upravljanje spomenicima i kulturno – historijskim naslijeđem, a inicijativa za prenošenje nadležnosti traje godinama.

kustos pulo– Naša trenutna fukncija je nadgledanje i skretanje pažnje na određene probleme, a kada bismo dobili dozvolu, mogli bismo direktno poduzimati zakonske mjere za zaštitu, saniranje i obnavljanje kulturno – historijskog naslijeđa i spomenika. U tom slučaju i muzej bi se trebao kadrovski i tehnički ojačati. – objasnila nam je kustosica Zavičajnog muzeja Visoko, Mubera Pulo.

Na području općine Visoko nalazi se šest nacionalnih spomenika: Crkva bosanskih kraljeva u Milima, Srednjovjekovni grad Visoki, Arheološko područje Okolište i Radinovići, kao i Crkva svetog Prokopija, Franjevački samostan svetog Bonaventure i Tabhanska džamija, a uskoro bi na listu trebalo biti uvršteno i staro mezarje oko džamije u Goduši.

– Područje Mili je djelimično konzervirano, urađeni su određeni zahvati, a najveći problem predstavljaju pruga i cesta koje prolaze direktno preko samih ostataka crkve. Riječ je o jednom od najznačajnijih nacionalnih spomenika, a u planu je da u budućnosti kompletno ovo područje uredimo u jednu cjelinu, za što već postoji i gotov projekat Zavoda za zaštitu spomenika Federacije. Određeni pomaci su napravljeni i na lokaciji Starog grada Visoki, a neophodno je nastaviti sa radovima, za što su potrebna i velika materijalna sredstva, dok su radovi na nalazištu u Okolištu završeni i sada čekamo na rezultate obrađenog arheološkog materijala, a bitno je spomenuti da se ovo neolitsko naselje kompletno nalazi pod zemljom i da su istraživanja radili naši i njemački stručnjaci. – kazala nam je kustosica Pulo.

Zavičajni muzej je u kontaktu i sa vjerskim zajednicama, Tabhanska džamija je potpuno obnovljena, Franjevački samostan se također nalazi u dobrom stanju, dok je Crkvi svetog Prokopija, pravoslavnom hramu u Visokom potrebna hitna obnova i zaštita.

– Trudimo se da radimo što bolje, obilazimo lokalitete, nadgledamo stane, sarađujemo i sa građanima koji nas obavještavaju o promjenama na terenu, a u kontaktu smo i sa vjerskim zajednicama kada su u pitanju vjerski objekti. Ono što je do nas radimo što je moguće bolje, međutim moglo bi i mora biti puno bolje, a tu su na potezu nadležne državne institucije koje puno više pažnje moraju posvetiti ovakvim mjestima i spomenicima i od čijih sredstava i dobre volje ovisi i realizacija svih projekata. – kazala nam je na kraju kustosica Zavičajnog muzeja Visoko.

Komentari

komentara