Nismo ispunili nijednu preporuku za sprečavanje korupcije

124

Naša zemlja nije ispunila nijednu preporuku koju nam je prije četiri godine dalo tijelo Vijeća Evrope – GRECO. Sve su preporuke u vezi sa sprečavanjem korupcije u nekoliko oblasti, a odavno je jasno da to bh. političarima nije prioritet.

MARKETING

Ja tebi, ti meni – praksa potkupljivanja i korupcije u Bosni i Hercegovini ne jenjava. Godinama. Zaključuju to i u tijelu Vijeća Evrope za koje je poražavajuće da nijedna od petnaest preporuka nije ispunjena.

“Prvo je pitanje nepostojećeg okvira za rješavanje sukoba interesa. Ovo je vrlo važno kako bi se spriječila korupcija prije nego što se ona zapravo pojavi”, objašnjava Gianluca Esposito, izvršni sekretar GRECO-a.

Nikada nije bilo političke volje za usvajanjem državnog zakona o sprečavanju sukoba interesa. On je trebao spriječiti da u komisiji sjede parlamentarci, već da se članovi biraju na osnovu javnog poziva. Godinu od posljednjeg pokušaja, parlament ne radi, komisije nema.

“Imate situaciju da nosioci funkcija mogu da obavljaju više funkcija, da se direktno koriste sukobom interesa bez ikakvih posljedica. U RS-u imamo zakon, imamo komisiju, ali je toliko loš zakon da, evo, vidimo i po posljednjim primjeru, možete biti na javnoj funkciji i narodni poslanik u isto vrijeme”, kaže Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparency Internationala BiH.

Drugo – korupcija u pravosuđu. Afere, predmeti u ladicama, oslobađanje višestrukih povratnika. Sve to odavno gledamo, ali nije bitno utjecalo na karijere u ovoj oblasti. Zakon o VSTV-u mogao bi barem dijelom spriječiti nezakonitosti. Ako se ikada usvoji.

“Tužilaštvo BiH nije imalo ni jednu zaista značajnu optužnicu za korupciju. Kada se govori o predmetima ratnih zločina, imamo preko dvadeset tužilaca koji su podigli samo 9 optužnica”, ističe Denis Džidić, urednik u BIRN-u BiH.

Finansiranje političkih stranaka – priča aktuelna pred svake izbore i nakon njih. Mogućnost neprijavljivanja svih prihoda redovno otvara prostor nezakonitostima.

“Ne evidentiraju se svi prilozi, uključujući priloge stranački povezanih lica koja su zaposlena u javnom sektoru, a što je također način izvlačenja javnog novca pogotovo iz javnih kompanija”, navodi Dario Jovanović, direktor Koalicije Pod lupom.

Štrajkovi, gašenje preduzeća – ovo su direktne posljedice ovakvog stanja, a ne blistamo ni pred međunarodnim institucijama. Više puta BiH nalazila se na sivim listama Moneyvala i FATF-a. Nije isključeno da na njih nećemo ponovo.

“Postoji mogućnost da do kraja ne ispoštujemo ono što se od nas traži u vezi sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, tako da, bojim se, postoje naznake da bismo tu mogli pretrpjeti štete”, upozorava Željko Šain, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

Pauza u provođenju reformi trajat će barem do formiranja vlasti u našoj zemlji. Za to vrijeme stojimo u mjestu na svim poljima, pa i na listi najkorumpiranijih zemalja svijeta – od 180, mi smo na 89. mjestu.

visoko.co.ba/federalna.ba

Komentari

komentara