Ništa lično / Ako su načelnica Amra Babić, direktor JKP “Visoko” Hasan Prelić i uposlenik JKP “Visoko” Mahir Babić u srodstvu, onda je to nepotizam, a nepotizam je krivično djelo

3056

Kada direktor JKP “Visoko” Hasan Prelić, inače najbliži srodnik načelnice općine Visoko Amre Babić, u radni odnos primi Mahira Babića inače najbližeg srodnika načelnice općine Visoko Amre Babić onda je to najklasičniji primjer nepotizma. A nepotizam se kvalificira kao krivično djelo. I tu nema ničega ličnog, niti ima potrebe za patetikom po Facebook profilima i pričom o agresiji na BiH i posljedicama iste, čime se želi odvratiti pažnja sa stvarnih današnjih problema korumpiranog Visokog.

Ali i kad smo kod toga rata, agresije, treba da se zna da je vlasnik našeg portala Visoko.co.ba, inače jedinog visočkog medija koji iz javnog proračuna ne dobija niti 1 KM i koji nije na grbači Visočana, nego se potpuno nezavisno finansira u tržišnoj borbi i uz to stipendira nadarene studente učesnik proteklog rata u redovima Armije RBiH.

Taj vlasnik je kao dijete sa 18 godina, odmah po punoljetstvu, uzeo pušku u ruke i stao u odbranu Visokog na prvoj liniji, za razliku od svih dezertera i onih koji su se posakrivali po komandama, jer nije imao oca da ga zaštiti i sakrije, a za što postoje nebrojeni pisani dokazi, slike kao i svi preživjeli saborci iz Gračaničkog voda.

“Visočko ratište, gračanički vod 3. bataljona, 1994. godine”

Isti taj vlasnik Visoko.co.ba je također odrastao bez oca sam sa majkom od treće godine i još mlađim bratom, koji je u tom trenutku imao svega tri mjeseca. I šta bi sad trebao? Za sve što uradi kako ne treba u životu i protuzakonito uključiti patetiku i pisati o tome pokušavajući prikriti nepravdu koju nanosi drugima!? Nema tu mjesta za patetiku. Pričamo samo o činjenicama i to dokumentovanim. Odnosno, zašto bi to nečiji doprinos u ratu i nečije dijete bilo važnije i bitnije od nečijeg drugog doprinosa i djeteta!?

Načelnica Babić se odvažila da javno piše i vrijeđa po svom Facebooku o tome ko “reketira javni proračun”, ko je nekakav “crvić” i drugim kojekakvim nebuloznim glupostima, sa ciljem pritiska na nezavisno novinarstvo, a pri tome u potpunosti i zaslijepljena vlašću zaboravlja za opći i javni interes koji skrnavi, kao i činjenicu da je nepotizam krivično djelo i da sve ono što javno objavljuje u svojim statusima zapravo piše o sebi.

Pri tome dužnost novinarske profesije je da izvještava javnost o činjenicama, a one u ovom slučaju nedvojbeno kažu: Prema Odluci direktora JKP “Visoko” Hasana Prilića zaposlen je Mahir Babić, načelnica Babić, Hasan Prelić i Mahir Babić su u srodstvu. A to je nepotizam! Nepotizam finansiran iz novčanika svih Visočana!

Prema pravnoj definiciji nepotizam krivično djelo zloupotrebe položaja i ovlasti i termin kojim se označava popunjavanje radnih mjesta članovima vlastite porodice ili davanje prednosti pri zapošljavanju poznanicima. Kriterij stručne ili lične sposobnosti za određenu funkciju pri tome ne igra odlučujuću ulogu. Može biti i izmišljena pozicija ili radno mjesto za osobu koja često nema stručne i profesionalne kvalifikacije. Kriteriji zapošljavanja na takvo mjesto mogu biti primjerice rodbinske, zavičajne i prijateljske veze ili stranačka pripadnost.

Komentari

komentara