Nove naredbe Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo

429

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo, na današnjoj redovnoj sjednici, je između ostalog, analizirao trenutno stanje na području Kantona uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID-19). Razmatrane su mjere i aktivnosti koje su do sada preduzeli Štab i svi kantonalni organi uprave, ustanove, institucije i druge pravne osobe na provođenju naredbi nadležnih štabova civilne zaštite.

Tom prilikom, Štab civilne zaštite KS-a je donio je naredbu da se izvrši kontinuirana dezinfekcija svih stambenih ulaza i zajedničkih dijelova stambenih zgrada na području Kantona Sarajevo.

Za realizaciju ove naredbe zadužuje se Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS-a, putem upravitelja. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

Naređuje se Kantonalnoj upravi civilne zaštite da 500 litara raspoloživih količina alkohola (75 posto), a koje su donacija Sarajevske pivare d.d, raspodijeli u istom omjeru, po 100 litara za potrebe KCUS-a, JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS, JU “Opća bolnica prim. dr Abdulah Nakaš”, JU Dom zdravlja KS-a, te KJP Veterinarska stanica Sarajevo. Za realizaciju ove naredbe zadužuje se Kantonalna uprava civilne zaštite. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, stoji u naredbi koju je donio Štab civilne zaštite KS-a.

Naređuje se Direkciji za robne rezerve KS-a da iz svojih rezervi izdvoji sve raspoložive količine zaštitnih maski, rukavica, mantila, kapa i stavi ih na raspolaganje Štabu civilne zaštite KS-a. Sve raspoložive količine Štab civilne zaštite KS će potom raspodijeliti prema prioritetima. Za realizaciju ove naredbe zadužuje se Direkcija za robne rezerve KS-a i Kantonalna uprava civilne zaštite. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

Kako bi se mogla realizirati odluka o podijeli paketa s prehrambenim i higijenskim potrepštinama, Kantonalni operativni centar civilne zaštite još jednom je obavijestio općinske štabove da su imali obavezu da dostave spiskove s imenima osoba starijih od 65 godina ili osoba koje su u stanju socijalne potrebe.

Podsjećaju da svi općinski štabovi ažurirane spiskove moraju dostaviti najkasnije večeras, kako bi volonteri u saradnji sa Štabom civilne zaštite, Crvenim križom i Centrom za socijalni rad počeli distribuciju paketa ovoj ugroženoj kategoriji stanovništva.

Štab civilne zaštite KS uručio je danas i opremu koja je neophodna za rad KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS-a.

 

Visoko.co.ba/federalna.ba

Komentari

komentara