Nove promjene u broju mandata za Skupštinu ZDK nakon prebrojavanja glasova iz inostranstva: HDZ-u 3 mandata, SBiH samo jedan

525

Nakon što je izvršeno prebrojavanje i glasova iz inostranstva došlo je do promjene sastava buduće Skupštine ZDK po broju mandata koji se najdirektnije odnose na HDZ i SBiH. Novim prispjelim i prebrojanim glasovima putem pošte i u odsustvu HDZ je dobio preko 1.000 glasova dok je SBiH dobila svega oko 40 takvih glasova, a što znači i jedan novi mandat za HDZ i jedan manje mandat za SBiH.

Na taj način pored Ive Tadića i Andreja Kajića mandat u Skupštini ZDK dobila je i naredna sa liste Vedrana Dugonjić.

Dok su u slučaju SBiH u konačnici odlučivala samo tri glasa ko će dobiti taj jedini mandat, a koji je osvojio Samir Karahasanović iz Zavidovića sa osvojenih 1.299 glasova i to kao peti sa liste, ujedno i jedini koji je uspio preći nakaradni cenzus koji je stavljao kandidate svih stranaka u nepravedan položaj u osnosu na bolje rangirane stranačke kolege na listi. Najveći gubitnik je Hasan Handžić kojem je mandat izmakao za samo tri glasa jer je kao drugi sa liste osvojio 1.296 glasova.

Komentari

komentara