Od izborne, u Visokom, nema bolje platne liste: Ko je sve uposlen u javni sektor od Lokalnih izbora do danas?

2928

Predizborno obećanje je bilo usklađivanje budžetskog poslovanja sa zakonom. Elektronska uprava, efikasnost i ekonomičnost općinske administracije. Zakon o lokalnoj samoupravi matematički tačno kaže koliko je potrebno uposlenika u javnoj upravi na broj stanovnika neke općine. U našem slučaju sasvim je jasno da imamo viška preko dvadeset uposlenika, ali to nije smetalo da se uposle i novi nakon Lokalnih izbora 2012.godine i suprotno predizbornim obećanjima.

MARKETING

Sve te novouposlene plaćaju porezni obveznici, zapravo svi mi. To što se neko igra dobročinitelja s tuđih (naših) leđa je ništa drugo do neodgovornost i bezobrazluk. Svaki od tih novouposlenih u bruto iznosu košta porezne obveznike minimalno u prosjeku 1.500KM, dok je učinkovitost istih jednaka učinkovitosti Haškog suda u slučaju Šešelj.

Čaršija priča i što jeste i što nije. Mi smo istražili ko su stvarno uhljebljeni u javni sektor od novembra 2012. do danas. Namjerno objavljujemo samo imena bez bilo kakvih sufiksa i prefiksa ili stranačke pripadnosti, ali će vam se svakako sve samo kazat.

Oni vas koštaju cca. 50.000KM mjesečno novca iz javnog proračuna:

Amila Koso, Dinka Omanović, Belma Karavdić-Čengić, Alma Frljak, Faruk Kovač, Milada Mataradžija, Aida Memiševic- Ihtijarević, Mahir Karavdić,  Melin Abadžija, Almir Osmanbegović, Muhamed Halilbegović, Mahir Šahinović, Dženan Velispahić, Fatima Mević, Mufid Nalčo, Amir Karavdić, Almir Hadžialić, Senad Karavdić, Dževad Fejzić, Amil Neimarlija.

Komentari

komentara