Održana 24. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

105

Završena je 24. sjednica Općinskog vijeća Maglaj i prema usvojenom Dnevnom redu, danas je bilo šesnaest tačaka na rasporedu.

MARKETING

Prva tačka Dnevnog reda odnosila se na informaciju vezanu za događanja od 03/04. 02.2019.godine uslijed porasta nivoa rijeke Bosne i pritoka na području općine Maglaj.

Općinski načelnik Mirsad Mahmutagić usmeno je obrazložio ovu tačku i kazao: „Na sreću nije nam se ponovila 2014. godina i nismo iskazali neorganizovanost niti neprisustvo Načelnika na terenu. Redovno smo pratili razvoj događaja u vezi sa rijekama i dobijali stalno informacije od onih koji su njima vladali. Bili smo na terenu, procjenjivali i poduzimali mjere, nismo izazivali osjećaj straha i panike, bili smo s ljudima i poduzeli sve što je bilo u moći lokalne zajednice da im se pomogne. Pratili smo, bili u stalnom zajedanju, obavještavali više instance o svemu što se dešava u Maglaju, organizirali timove za procjenu šteta, nisu se politički djelili kao 2014. godine. Zato sam ponosan i kao Načelnik i kao građanin što smo iz teške situacije 2014. godine izvukli najbolje pouke kako se ponašati u situacijama elementarne nepogode. Hvala svima koji su 03. i 04. februara bdjeli uz rijeku, javljali se, pitali treba li pomoći, koji su se komšijski i ljudski stavili na raspolaganje svojim komšijama i prijateljima, koji nisu izazivali paniku i bili najbolji medij za odašiljanje informacija. Moram istaći da bez obzira na nivo vode, sjeverni ulaz u grad nije bio blokiran, kao ni da nivo rijeke Jablanice nije dosezao kritični nivo. Posebno ističem poruke mještana Bijele Ploče i njihovo zadovoljstvo što je uklonjena ona brana na koju su se godinama žalili. Hvala za riječi podrške koje smo dobijali, posebno se zahvaljujem Federalnoj upravi civilne zaštite i direktoru Fahrudinu Solaku, kao i našem Maglajliji Alenu Ruviću koji nas je redovno izvještavao o stanju nivoa rijeke uzvodno od Maglaja. Nas sve pozivam, da se bar u ovakvim situacijama ostavimo politike, nagađanja, ekspertiza i budemo ko prave Maglajlije. U ranijem periodu nismo imali plan postupanja u kriznim situacijama, ali Općinski štab civilne zaštite je sredinom prošle godine donio taj plan koji se nalazi u prostorijama Profesionalne vatrogasne jedinice i Općinskog štaba, te svi oni koji su htjeli preuzeti imali su mogućnost“, kazao je Općinski načelnik.

Informacija koju je obrazložio Općinski načelnik Mirsad Mahmutagić primljena je k znanju, a u nastavku rada sjednice usvojen je Plan i program rada Jedinstvenog organa Općinski načelnik za 2019. godinu, gdje će se između ostalog u Plan dodati rad na aktivnostima gradskog groblja. Zatim usvojen je Nacrt Programa rada OV za 2019.godinu i ostavljeno je 10 dana roka za dostavu novih prijedloga.

Također, usvojene su i slijedeće Odluke: Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu finansiranja parlamentarnih grupa političkih stranaka i samostalnih vijećnika u 2019.godini, Odluka o visini i načinu isplate naknada općinskim vijećnicima, predsjedavajuće, zamjenika predsjedavajuće/dopredsjedavajuće i naknada članovima Komisija Općinskog vijeća, Odluka o visini naknade članovima Općinske izborne komisije za 2019.godinu, te Odluka o izmjenama i dopunama Pravila ustanove Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj.

Plan i program rada KJD d.o.o. Maglaj za period 01.01. – 31.12.2019.godinu je prema Dnevnom redu osma tačka i također usvojena, a donesena je i Odluka o usvajanju Pijačnog reda Gradske pijace u Maglaju.

Na 24. sjednici Općinskog vijeća Maglaj usvojeni su i slijedeći Nacrti: Nacrt Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji općine Maglaj za 2019.godinu, Nacrt Programa utroška sredstava – Poticaj u zapošljavanju mladih poduzetnika za 2019. godinu, Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluka o provođenju planskih dokumenata Općine Maglaj i Nacrt Odluke o procječnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1 m2 korisne stambene površine na području općine Maglaj za 2019. godinu gdje je ostavljen rok 30 dana da se sprovede javna rasprava.

Usvojeni su i Program javne higijene i zimsko održavanje gradskih javnih površina za 2019.godinu, Program održavanja, sanacija, rekonstrukcije i uređenja lokalnih i nerazvrstanih cesta i gradskih ulica na području općine Maglaj u 2019. godini, te Program održavanje javne rasvjete za 2019. godinu.

Nakon toga uslijedio je brifing Općinskog načelnika između dvije sjednice, te vijećnička pitanja i inicijative.

 

 

Visoko.co.ba/Maglaj.net

Komentari

komentara