Ohrabrujući odgovor nadležnog ministarstva ZDK na inicijativu Jasmine Zubić za rekonstrukciju ceste Visoko-Kiseljak

881
Iz Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK stigao je ohrabrujući odgovor vezano za
inicijativu Jasmine Zubić (SDP) koja se odnosi na rekonstrukciju regionalne ceste R 443 Visoko- Kiseljak. U odgovoru stoji da je Planom zaštite održavanja, rekonstrukcije i izgradnje cesta za 2019. godinu planirana izrada Glavnog projekta rekonstrukcije pomenute dionice, te da će od 2020 godine započeti etapno rekunstrukcija ceste R 443
Visoko- Kiseljak.
Odgovor ministra Arnela Isaka (ASDA) možete pogledati u prilogu.

Komentari

komentara

MARKETING