OO SBB Breza / Projekti Općine Breza u vrijeme mandata načelnika Muniba Zaimovića

893

Za razvoj lokalne zajednice važno je da se realiziraju i razvijaju ključni infrastrukturni objekti, koji će biti okosnica budućeg ekonomskog razvoja i napretka Općine.

MARKETING

Kako bi se imali precizni finansijski pokazatelji koristi koje su građani imali od aktivnosti koje su poduzete u koje se planiraju, važno je istaći da je ukupna ugovorena vrijednost projekata 3. 182. 724 KM, realizirana vrijednost projekata 2. 103. 878 KM, dok je nerealizirana vrijednost, od koje će građani imati koristi ubuduće 1. 078. 845 KM.

U vrijeme mandara načelnika Zaimovića zavrđeno je 42 infrastrukturna projekta, koji su od enormne važnost za sve građane Općine.

Niz završenih i reliziranih projekata nastavljamo:
– Rekonstukcija puta Breza – Prhinje – Visoko
– Rekonstukcija puta Banjevac i pristupni put prema katoličkom groblju
– Rekonstukcija i dogradnja lokalne ceste R444 Haldija – faza III, sa finalizacijom habajućeg sloja asfalta
– Rekonstukcija i dogradnja dijela saobraćajnice Župča – Salkanov Han
– Parking prostor uz Zanatski centar II, faza I
– Postavljanje prepreka za usporavanje saobraćaja – tvz “ležečih policajaca”, na području Opžine Breza
– Program redovnog održavanja javnih cesta na području Općine Breza za 2018. godinu
– Program zimskog održavanja cesta na području Općine Breza
– Izgradnja sistema vodosnadbijevanja naselja Slivno – faza I
– Izgradnja sistema vodosnadbijevanja naselja Slivno – faza II

 

Visoko.co.ba/OO SBB Breza

Komentari

komentara