Općina Visoko kupila zgradu Stare Pošte za 271.000KM

1271

Nakon što su je prvo oteli od stvarnog vlasnika – KTK Visoko i nakon što je cijeli slučaj završio na Sudu, Općina Visoko nije odustala od želje da postane vlasnik zgrade Stare Pošte u Visokom.

Ovoga puta pomenutu zgradu su kupili na prvoj sudskoj prodaji za 271.000KM.

Kako saznaje Visoko.co.ba za ovu kupovinu je bilo zainteresovano sedam ponuđača. Zgrada je ranije bila procijenjena na 251.000KM po vještaku Ejubu Čelikoviću.

Pred sudincom Vesnom Latinović među sedam zainteresovanih kupaca bila su i dva tražioca izvršenja od kojih je jedan bila Općina Visoko, a drugi advokat Burić u ime advokata Hadžića.

Nekretnina se nije mogla prodati ispod 1/2 procijenjene vrijednosti, a poslije 14 krugova nadmetanja najbolju ponudu je dala Općina Visoko. Pravo preće kupnje ima Federacija BiH pa će Sud Federalnom pravobranilaštvu poslati zahtjev u tom pravcu. Poslije očitovanja Federalnog pravobranilaštva o eventualnoj kupnji zaključkom Suda odredit će se lista ponuđača te rok za uplatu sredstava na račun Suda.

Općina Visoko je tražeći odgodu današnjeg ročišta obavijestila sudincu da je podnijela zahtjev za revizijom Vrhovnom sudu FBiH na presudu Osnovnog suda Visoko i potvrđenu u drugostepenom postupku o sticanju prava vlasništva i uknjižbe KTK Visoko, a sudinca je odbila prigovor, a potom nastavila ročište o prodaji.

Nakon ove prodaje ostaju dvije stvari malo nejasne. Preciznije, da li je budžetom Općine Visoko predviđena kupovina ove zgrade i u kojem iznosu. A ako jeste, ko je dao nalog pravobraniteljici da se ide u kupovinu na sudskoj prodaji (Vijeće, Izvršna vlast?). Odnosno da li smo u prošlosti imali ovakve slične primjere?

Komentari

komentara