Osobe sa tetovažom su sklonije agresivnom ponašanju?!

248

Prema najnovijim istraživanjima iznesen je zaključak da osobe koje su istetovirane češće imaju izljeve bijesa u odnosu na osobe koje nemaju tetovažu.

Prema rezultatima analize mastilo koje se nanosi na kožu navodno može utjecati na bijes koji ispoljavate iz sebe. Osim toga, žene koje imaju tetovažu sklonije su ispoljavanju bijesa nego muškarci.

Osobe s tetovažama imaju znatno viši nivo verbalne agresije, buntovništva i nasilnog ponašanja.

Istraživanje je predvodio profesor Viren Swami na Univerzitetu Anglia Ruskin u Engleskoj. U analizi je učestvovala 181 žena i 197 muškaraca između 20 i 58 godina. Analizirana je korelacija između broja tetovaža kod osoba i nivo njihove ljutnje.

Da bi ocijenili reakcije pojedinaca istraživači su postavljali pitanje na koji način bi reagirali na određene životne situacije.

Komentari

komentara