Naslovnica Lokalne Teme OV: Dalibor T...

OV: Dalibor Tomičić izlaskom sa sjednice oborio cijenu od 2 KM za odvoz smeća, cijena ostaje 3 KM

1573

U Velikoj Sali općinske zgrade sa početkom 15:40h održana je 32. sjednica OV Visoko sa jednom jedinom tačkom dnevnog reda a to je preispitivanje odluke o (ne)davanju saglasnosti na cjenovnike JKP „Visoko“. Sjednica je trajala dva sata, a od početka sjednici nisu prisustvovali Zlatko Handžić (SDA) i Dževad Fejzić (SDA) koji se kasnije pridružio zasjedanju. Dalibor Tomičić (SDP) tokom sjednice rekao da će sjednicu napustiti kad bude glasanje jer ne želi da se izjasni o ovome, a na kraju se ispostavilo da je njegov glas bio presudan.

Ono što je najbitnije za građane je to da cijena ostaje 3 KM po članu domaćinstva za odvoz smeća, a da će o tome Vijeće raspravljati na nekoj od narednih sjednica.

Dnevni red je usvojen sa 22 glasa ZA i vijećnici su počeli sa pitanjima izvjestiocima.

Dejan Šćepanović (SDP) je pitao koji je procenat teritorija sa kojih se odvozi smeće u 2013., 2014. i 2015. godini, a Zijada Smailagić (SDA) je pitala da li se vodi računa o kilaži smeća koja se odvozi iz kojeg područja. Odgovor je da JKP uopće ne razmišlja o vaganju, a da je oko 15% povećanje odvoza smeća u 2015. godini u odnosu na 2014. godine, dok podatke za 2013. godinu nismo dobili od direktora JKP „Visoko“ Almira Hadžialića. Zijada Smailagić (SDA) je dodatno pitala da li JKP „Visoko“ odgovara manja ili veća kilaža smeća.

Izet Smajević (Nezavisni vijećnik) je pitao da kolika je realna cijena odvoza smeća, dok je Adnan Frljak (Nezavisni klub) pitao da li se i zašto se ne odlaže pepeo na općini Visoko, a odgovor na to pitanje je bio da se pepeo ne odvaja jer procedura za to nikada nije provedena.

Husnija Merdić (BPS) je pitao o socijalno ugroženim stanovnicima, da li oni imaju ikakvu olakšicu s računima ovog preduzeća. Dalibor Tomičić (SDP) je pitao koliko zaista po kilogramu košta odvoz smeća, ranije je na pitanje Izeta Smajevića (nezavisni vijećnik) direktor JKP „Visoko“ dao odgovor da je cijena tri i po marke pa je Tomičićevo potpitanje bilo zašto onda dajemo toliki novac iz budžeta za odvoz smeća. Na kraju nije bilo jasno da li je cijena socijalna ili ekonomski opravdana. Pa je tek onda Edina Ferizović rekla da je realna ekonomski opravdana cijena oko 5,6 KM, što je direktor Hadžialić potvrdio pokazavši time da ni sam nije upućen u ovu tematiku. Na pitanje o socijalno ugroženim stanovnicima dobili smo odgovor da za sada se JKP Visoko time ne bavi.

U toku rasprave Zijada Smailagić (SDA) je naglasila da je vrijeme da se smeće počne odvoziti po kilaži, a Mirza Bukić (ASDA) je rekao da je u razgovoru sa predsjednicima mjesnih zajednica i da su oni zainteresovani za proširenje obuhvata, ali da im je cijena od 3 KM preskupa, te da ako već izdvajamo 500 000 KM iz budžeta, neće nas puno ukopati tih 130 000 KM jer na kraju krajeva taj budžet pune isti ti građani te da će to čak i smanjiti divlje deponije te da će nakon pola godine Nadzorni odbor preduzeća reći da li je to realna cijena.

Na ovo izlaganje Mirze Bukića (ASDA) obratio se Adnan Frljak (Nezavisni klub) da građanima treba povećati plate, a ne smanjivati cijene, te da ljudi ne treba da rade po 12 sati očigledno zaboravljaljući da je najveći dio mandata proveo u Klubu vijećnika SDA zajedno sa Džemilom Halilovićem, šefom u firmi koja je forsirala 12-to satno radno vrijeme i najviše ugrožavala prava radnika u Visokom, dalje je dodao da njegovim sumještanima ovo nije velika cijena, te da je po njegovom mišljenju ekonomski opravdana cijena čak i 8 KM.

Dejan Šćepanović (SDP) je raspravi pitao da li je licemjerno od podnosica zahtjeva za preispitivanje da te se uopće preispituje odluka koja je usvojena 2/3 većinom. Takođe je dodao da nije normalno da obuhvat odvoza smeća za 15% stanovništa košta budžet 395 hiljada, a obuhvat od 25% stanovništa košta 500 hiljada, na kraju je zaključio da imamo tri solucije za odvoz smeća, 1. da podignemo cijenu na  8 maraka, 2. da trajno prestanemo voziti smeće na Mošćanicu i izgradimo svoju lokalnu deponiju ili 3. da pokušamo izgraditi reciklažno dvorište što bi značilo da ćemo i dalje smeće voziti na Mošćanicu. Interesantno je bilo čuti njegovog stranačkog druga Dalibora Tomičića koji je javno rekao da će svjesno napustit zasjedanje kada bude glasanje o zaključcima ove tačke kao što je to uradio i na prošloj sjednici kada se o ovome govorilo.

Mirnes Fatić je rekao da ne može isto koštati odvoz smeće iz Kralupa i Visokog, te da vođena time uprava JKP „Visoko“ u narednih 6 mjeseci treba da uradi detaljnu analizu o cijenama, te da ovom odlukom neko želi uništiti JKP „Visoko“ kao što je uništeno JKP „Gradska groblja“.

Pred samo glasanje Klub vijećnika SBB je tražio pauzu od 5 minuta. Zaključak da OV potvrđuje svoj stav od prošle sjednice o tome, tj. da cijena odvoza smeća bude 2 KM, NIJE USVOJEN (12 glasova ZA, 1 PROTIV i 10 UZDRŽANIH). Prešlo se na pojedinačno glasanje koje je potvrdilo iste rezultate glasanja. Pokazalo se da je glas Dalibora Tomičića (SDP) koji je namjerno napustio sjednicu pred glasanje bio ipak presudan!

Rezultati pojedinačnog glasanja:

Ahmić Minela (A-SDA): ZA
Begić Nevzeta (SBB): UZDRŽANA
Bukić Mirza (A-SDA): ZA
Fatić Mirnes (BPS): UZDRŽAN
Fejzić Dževad (SDA): ZA
Frljak Adnan (Nezavisni klub): PROTIV
Handžić Zlatko (SDA): ODSUTAN
Halilović Džemil (SDA): ZA
ihtijarević Faruk (Nezavisni klub): UZDRŽAN
Mateša-Bukva Mirela (SDA): ZA
Merdić Husnija (BPS): UZDRŽAN
Novokmet-Halilović Delila (SDA): ZA
Omanović Jasmin (SBB): UZDRŽAN
Omanivić Mirza (SDA): ZA
Purišević Salih (SBiH): UZDRŽAN
Ramić Vahid (SBB): UZDRŽAN
Salčinović Faruk (SDP): UZDRŽAN
Smailagić Zijada (SDA): ZA
Smajević Izet (Nezavisni vijećnik): UZDRŽAN
Suša Nusret (SDA): ZA
Šćepanović Dejan (SDP): ZA
Špiodić Elvir (Nezavisni vijećnik): ZA
Tomičić Dalibor (SDP): NAPUSTIO SJEDNICU
Zerdo Aida (Nezavisni klub): UZDRŽANA
Zukan Sulejmen (SDA): ZA

Tek nakon nepotvrđivanja vlastite odluke nastala je pometnja jer nikome nije bilo jasno koji cjenovnik će JKP Visoko koristiti ubuduće, općinski pravobranilac je potvrdio da je po starom cjenovniku cijena bila 3 KM kao i nova predložena cijena 3 KM. Mirza Bukić (A-SDA) je uz to postavio pitanje da je po ovoj logici i cijena od 3 KM štetna za Općinu jer je ekonomski opravdano 5,6 KM, te da i on sad ima pravo da zahtjeva preispitivanje odluke.

 

Komentari

komentara

Visoko.co.ba pratite na ANDROID i IOS aplikacijama, kao i na društvenim mrežama FACEBOOK i TWITTER.