Privreda

OV danas: „Pozdrav proljeću: zeleni se bude“, farse i predizborna kampanja

Sjednica Općinskog vijeća Visoko je počela u 10h. Odsustvo je najavio Elvir Špiodić koji nije pristuan već zadnjih nekoliko sjednica. Sjednica je bila izuzetno interesantna i svakako predstavlja početak predizborne kampanje. Početak predizborne kampanje je obilježila pobjeda Amre Babić nad svojim stranačkim šefom Halimom Zukićem. Obzirom da smo tokom sjednice već pisali o toku sjednice nećemo posebno referisati o ukupnom toku sjednice. Izvještaj o tačkama dnevnog reda možete pročitati u nastavku izvještaja.

Nakon što je usvojen dnevni red pristupilo se radu po tačkama:

 1. Izvod iz Zapisnika sa 35. Sjednice Općinskog vijeća Visoko
  Izvod je usvojen jednoglasno.
 2. Prijedlog Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta općine Visoko (putnu i kanalizacionu infrastrukturu i javnu rasvjetu)
  Izvjestilac: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice
  Na samom početku prije pitanja i rasprave Vijeću se obratila načelnica Babić i naglasila značaj Programa i objasnila kako se izradio ovaj Program i u kojem pravcu će ići njegova realizacija. Džemil Halilović (SDA) je pitao šta je sa projektom izgradnje pješačkog mosta u Lukama, na šta mu je odgovoreno da je most apliciran TIKA-i. Zijada Smailagić (SDA) je pitala za projekat ceste Mulići-Arnautovići, odnosno šta se na tom putu može uraditi sa 45 000 KM, odgovor je bio da je ovaj novac za popravke puta za koje nije neophodno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, takođe vijećnica Smailagić je pitala šta je sa dionicom od Mulića do Porječana, na šta je opet odgovoreno da je za taj dio puta rađen potpuno novi projekat. Dževad Fejzić (SDA) je pitao ko je u ime MZ Topuzovo polje dao odobrenje da predložene projekte, na šta mu je odgovoreno da su poštovane procedure, te da se kontaktiralo sa predsjednicima MZ. U raspravi nam je Handžić Zlatko (SDA) objasnio šta su to kapitalna ulaganja vjerovatno smatrajući da vijećnici nisu shvatili šta su to kapitalna ulagnaja, te rekao da svake godine svaka mjesna zajednica treba dobiti novac, aludirajući na amandman Kluba njegove stranke (SDA). Dodao je kako je Klub vijećnika SDA svojim amandmanom ispravlja nepravdu prema mjesnim zajednicama i naveo kako je amandman Kluba dao svim mjesnim zajednicama novac iz programa. Načelnica Babić je rekla da Amandman ne ispunjava pravne pretpostavke da bi bio amandman jer zadire i u druge budžetske tačke, nego je potpuno novi Program te ga je Babić nazvala „pismom pričam ti priču“. Dodala je a je stav Općine da se Amandman uopće ne raspravlja na Vijeću. Handžić (SDA) je ponovno izašao za govornicu te rekao da Amandman ispunja sve uslove da bude amandman. Dževad Fejzić (SDA) je rekao da je kroz Amandman moguće ravnomjerno i pravedno rasporediti novac, te to objasnio na primjerima Gračanice i Podvinaca. Mirza Bukić (ASDA) je rekao da podjela uvijek može pravičnija, te da je pitanje šta su visočke vlasti radile protkelih 20 godina jer se tek sad radi na pravljenju cesta, kanalizacija. Rekao je i da je uvijek protiv mostova, trgova a kada na drugoj strani stoje vodovodi, te da u Visokom ima mnogo više političke trgovine nego politike, te da će ASDA podržati općinski program. Handžić (SDA) je replicirao Bukiću nagalšavajući da SDA ne učestvuje u političkim trgovinama, na šta mu je Bukić odgovorio da je to stanje u političkoj stvarnosti Visokog. Adnan Frljak („Nezavisni klub“) je pričao priče koje je vjerovatno čitao na kvaziportalima kako Visoko napreduje, povećava se broj radnih mjesta, dolaze strane investicije, te je onda kontrirao sam sebi rekavši da je Visoko u lošem psihičkom i finansijskom stanju, ali da moramo biti optimistični. Novokmet-Halilović Delila (SDA) je rekla da ukoliko se odbije Amandman njenog Kluba da zbog jednog općinskog projekta mnogi građani općine neće dobiti ništa, pogotovo građani bučkog kraja. Načelnica Babić je replicirala svojoj SDA kontrapitanjem šta je sa potrebama od 26 miliona KM koje građani zahtjevaju, koga će oni odbiti. Mirza Omanović (SDA) je na to odgovorio da će svi bolje proći nego ako se usvoji Amandman njegovog Klub, nego u slučaju da prođe prijedlog općinske administracije. Načelnica Babić je pitala Omanovića (SDA) prema kojim kriterijima je SDA raspoređivala novac, a na to je Omanović (SDA) odgovorio da su projekti izabrani na osnovu prijedloga MZ i mjesnih odbora. Šćepanović Dejan (SDP) je tražio repliku na izlaganje Omanovića (SDA) čemu se Omanović (SDA) glasno protivio, te je Šćepanović naglasio da SDA nije uključila cijele savjete mjesnih zajednica, nego svoje članove, aktiviste i sebi ljude od povjerenja. Fejzić (SDA) mu je odgovorio da je SDA pri izradi amandmana konsultovala mjesne zajednice. Šćepanović (SDP) je rekao da je nelogično su mjesne zajednice poslale jedne projekte općini a onda se predomislile i poslale nove prijedloge prema SDA. Adnan Frljak („Nezavisni klub“) je ponovo pjevao hvalospjeve načelnici. Handžić (SDA) je odgovorio Šćepanoviću (SDP) da svi prodjekti koje je SDA predložila su došli kao prijedlog mjesnih zajednica. Smailagić (SDA) je ponovo naglasila da koliko je Amandman SDA dao više novca kojoj mjesnoj zajednici u odnosu na općinski prijedlog. Vahid Ramić (SBB) je rekao da je prvi put sada SDA dala amandman na cijeli program, a do sada to nisu nikad radili, te poručio SDA da uzmu svojih milion KM te da dijele za predizbornu kampanju. Handžić (SDA) je rekao da su pare iz budžeta pare svih stanovnika te rekao da SDA ne dijeli, nego vraća novac stanovnicima te ponovo rekao da ovo nije novi prijedlog. Ramić (SBB) je na to rekao da ovo jeste novac građana, te da oni uzmu milion od sebe pa rade predizbornu kampanju. Smailagić (SDA) je rekla da SDA misli o svim dijelovima općine, te SDA predviđa za Grab 50 hiljada, a općina samo 30, na šta je Ramić (SBB) odgovorio da je to super da SDA neka na ovih 30 hiljada doda od sebe još 50 hiljada. Šćepanović (SDP) je rekao da je GAP metoda raspodjele sredstava katastrofalna i da je treba hitno mijenjati jer ona daje samo 20% ili 30% svakom projektu i ti se projekti ne realizuju nikad, te je pitao zašto je SDA šutila zadnjih 12 godina i tek sad se probudila i kako je to SDA mislila o građanima zadnje 4 godine i kako su ulagali u prošle 4 godine. Omanović (SDA) je rekao da GAP metod nije idealan, te da SDA do sad nije davala amandmane jer je do sad raspodjela bila pravednija. Šćepanović je rekao da je presedan da SDA daje amandaman svom načelniku i komisiji koju je SDA izabrala. Frljak („Nezavisni klub“) je replicirao Šćepanoviću i rekao da je Visokom neophodan Kulturni centar jer je Šćepanović rekao da je besmisleno ulagati u prostor ispred Kulturnog centra, a klizišta su na sve strane u općini. Smailagić (SDA) je rekla da je SDA demokratska stranka te da je SDA ima pravo napravit amandman kojim će drugačije rasporedit novac. Šćepanović (SDP) je ponovo pitao čemu iznenadno buđenje i iznenadna demokratizacija i da je smiješno o čemu SDA priča kada spominje prioritete, a 2/3 građana nema vodu. Begić Nevzeta (SBB) je rekla da je diskusija otišla u potpuno drugom pravcu i da se gubi vrijeme. Ćosović (općinska administracija) je rekao da je most u Lukama jedini razvojni projekat u ovom Programu. Na to je Mateša Bukva Mirela (SDA) rekla da je bitniji most u Čekričićima. Halilović (SDA) je rekao da općinski Program pun apsurda te da most treba da čeka neka bolja vremena te da je u Holandiji izgrađen most preko kojeg idu jedino dvije vjeverice. A na to mu je načelnica rekla da je na njegov obraz to što on smatra da su građani Luka i Ozrakovića dvije vjereverice. Salčinović Faruk (SDP) je naveo mnoge projekte koji se godinama nisu uvrstili u program a izuzetno su bitni. Šćepanović (SDP) je pitao Halilovića da kada je već rekao da je GAP metoda šuplja zašto je nisu mijenjali. Ćosović (općinska administracija) je rekao da je ovaj općinski plan pravedan jer se u protekle 4 godine nije ulagalo ništa u te mjesne zajednice. Nusret Suša (SDA) je konačno izašao za govornicu sale i rekao da je njegovo mišljenje most trenutno nije potreban. Omanović (SDA) je rekao da je on iz Ozrakovića i da je najpozvaniji da priča o mostu i da je on stvarno potreban, ali ne i toliko potreban koliko neki drugi projekti i to samo u Ozrakovićima. Begić (SBB) je rekla da je dobro što se barem počelo pričati o Upovcu. Halilović (SDA) je tražio da Vijeće dozvoli predstavnicima mjesnih zajednica da se obrate. Nakon poziva Kluba SDA predsjedavajuća je odlučila da se glasa o tome te se izašlo na drugu pauzu u roku od 15 minuta na zahtjev SBB-a jer je SDP zaprijetio da će napustiti sjednicu ako se pristupi glasanju što oni smatraju kršenjem procedura. Mateša-Bukva (SDA) je i nakon pauze ostala pri tome da se Vijeće treba izjasniti o ovome. Jasmin Omanović (SBB) je veoma burno reagovao na ovo. Nakon toga su klubovi: SDP, SBB, ASDA, „Nezavisni klub“ i Izet Smajević napustili glasanje. Nakon toga je utvrđeno da kvoruma za glasanje nema te je glasanje propalo. Po povratku opozicije Klub SDA je tražio pauzu. Nakon pauze Dalibor Tomičić (SDP) je rekao da je nakon četiri sata drame se današnje vijeće može nazvati „Pozdrav proljeću: zeleni se bude“, te je rekao da je ovdje jedini problem ovolike drame što je danas u pitanju sukob između SDA i njihove načelnice. Tomičić je dodao i da je ovo klasična predizborna kampanja. Halilović (SDA) je rekao SDA ima pravo davati ovakve amandmane jer su najbrojnija stranka u vijeću te da je logično da zbog tog imaju najveći broj svojih ljudi u savjetima mjesnih zajednica. Mirnes Fatić (BPS) je rekao da su se lažni partizani digli da ruše most kao u čuvenom filmu, i pozvao dvije Halilovićeve vjeverice da ga u septembru otvore. Takođe Fatić je dodao da kad god se SDA nije pitala općina je pravila iskorak, radilo se o Munibova dva mosta ili ovom novom mostu. Zatim Fatić je pitao ima li SDA imalo obraza pa daje ovakve amandmane udarajući vijećnike iz tih mjesnih zajednica, te da 15 godina ne brinu o tim mjesnim zajednicama, a danas se prave da se brinu o nekom. Takođe Fatić je optužio SDA da trebaju krivično odgovarati za izvlačenje novca iz mjesnih zajednica za kampanju SDA. Omanović (SDA) je rekao je njemu najbitniji taj most od svih trenutnih vijećnika, te da je smiješno to što Fatić ovako optužuje bez dokaza. Smailagić (SDA) je rekla da je bitniji most u Porječanima bitniji od ovog mosta u Lukama. Halilović (SDA) je replicirao Fatiću i pitao ga ima li obraza da ne podrži projekat svoje mjesne zajednice. Tomičić (SDP) je rekao da ko god ne posluša SDA, SDA ga istjera napolje, bio to Munib ili sada Amra. Fatić (BPS) je rekao da je on nije vijećnik nijedne mjesne zajednice već vijećnik svih stanovnika, te da on možda nikad neće preć preko tog mosta, ali ad je on potreban građanima. Bukić Mirza (ASDA) je pozvao da se rasprava završi jer je postala besmislena. Izet Smajević (Nezavisni vijećnik) je rekao da je danas demonstrirano kako ne može da se radi i pozvao da se poštuju procedure. Omanović (SDA) je promijeno amandman te je zadržao samo njegov dio koji je u skladu sa poslovnikom. Nakon toga je načelnica odbila amandman i pozvala da se vijeće izjasni o njemu. Amandman je pao nakon što je za njeg bilo 9 ZA i 15 uzdržanih. Program kapitalnih ulaganja je na kraju ipak usvojen sa 15 ZA i 9 uzdržanih.
  Nakon kraja ove tačke data je pauza za ručak. Nakon pauze sjednici se nisu vratili Bukić Mirza (ASDA) i Husnija Merdić (BPS)
 3. Prijedlog Odluke o granicama i zonama gradskog građevinskog zemljišta i ostalog građevinskog zemljišta na području općine Visoko.
  Izvjestilac: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice
  Nidžara Hadžiomerović je dala dodatna pojašnjenja o ovoj Odluci, te naglasila razlike između usvojenog Nacrta i predložene današnje Odluke. Nakon toga bez pitanja se pristupila raspravi. Mirza Omanović (SDA) je rekao da je puno više očekivao izmjena u javnoj raspravi, te da smatra da bi se trebalo odgoditi izjašnjenje o ovoj tački dnevnog reda do trenutka kad budu usvajane odluke o cijenama dozvola za gradnju na ovim područjima, te da tim taksama treba dati neke beneficije privrednicima. Šćepanović Dejan (SDP) je rekao da općina mora pojasniti građanima o čemu se ovdje radi jer je ovo izuzetno bitno pitanje i da se ovo mora vratiti u nacrt te dati građanima do znanja o čemu se ovdje radi jer se ovdje direktno radi o plaćanju poreza. Hadžiomerović (pomoćnica načelnice) je nagalsila da ova odluka neće donijeti nikakve namete. Na kraju Odluka nije usvojena (10 ZA, 12 uzdržanih)
 4. Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne površine stambenog prostora na području općine Visoko za 2016. godinu.
  Izvjestilac: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice
  Bez rasprave i pitanja Odluka je usvojena sa 22 glasa za.
 5. Prijedlog Odluke o razrješenju dosadašnjeg i imenovanja novog predsjednika Savjeta i potvrđivanje imenovanja novog člana Savjeta Mjesne zajednice Gračanica
  Izvjesilac: Edina Ahemtović, pomoćnica načelnice
  Bez rasprave i pitanja Odluka je usvojena sa 22 glasa za
 6. Informacija o stanju privrednog i opšteg kriminaliteta i javnog reda i mira u 2015. godini , sa posebnim osvrtom na maloljetničku delikvenciju, narkomaniju, nelegalno odlaganje otpada, šumsku krađu i bezbjednost saobraćaja
  Izvjestilac: Fahrudin Pušina, Komandir PU Visoko
  Fahrudin Pušina je prije same rasprave i pitanja dao dodatne informacije o ovoj problematici. Adnan Frljak („Nezavisni klub“) je konstatovao da nedostaje ljudi visočkoj PU. Komandir Pušina je rekao da će Visoko biti jedan od prvih gradova koji će imati operativni centar i pokrivenost grada video kamerama. Dalibor Tomičić (SDP) je pitao kako privredni subjekti mogu funkcionisati bez svih dozvola koje su im potrebne, govoreći o otpadima metala. Pušina je objasnio da je veoma teško ući u trag takvim kriminalnim tokovima, takođe komandir je pojasnio da je cijena metalima pala pa ova krivična djela nisu više tako česta. Vijećnica Mirela Mateša Bukva (SDA) je napravila kraću analizu o ovoj Informaciji o stanju prije rata i stanju sada, te predložila zaključke o ubrzavanju video nadzora nad gradom, te hitno zapošljavanje kadrova u visočku policiju. Nevzeta Begić (SBB) je rekla da je u ljetnim mjesecima stanje u saobraćaju užasno jer se olahko dopušta i vožnja pod dejstvom alkohola i agresivna vožnja mladim vozačima, te je pitala imamo li povećanje kriminaliteta u odnosu na 2014. godinu. Uz to Begić (SBB) je predložila organizovanje i patrole od 19h do 22h kada su učenici na ulicama. Komandir Pušina je rekao da ima mnogo zahtjeva od građana, ali ima strašne probleme na tehnikom i manjkom ljudstva i nemoguće je sve stići, i da od onog što od resursa što ima visočka policija ima odlične rezultate. Takođe naglasio je da je bezbjednost jako skupa i pozvao građane da budu hrabri i prijavljuju policiji sve što znaju o krivičnim djelima. Faruk Saličinović (SDP) je pitao šta Vijeće može uraditi da poboljša red i mir u Visokom. Dalibor Tomičić (SDP) je pozvao da se što brže realizuje projekt video nadzora jer kantnalne vlasti određuju broj policajaca. Jasmin Omanović (SBB) je rekao da je teško kudit policiju jer je ipak količina kriminaliteta u direktnoj vezi sa odgojem te da je teško i policiji, ali isto tako da su i građani krivi jer ne žele da prijavljuju kriminalitet, ali ni da policija nije uvijek ažurna. Aida Zerdo („Nezavisni klub“) je rekla da treba pomoći policiji i da oni mogu mnogo uraditi te da svaki građanin treba dati sve što može pogotovo u prevenciji kriminala, te da se prevencija ne vidi, ali da se mnogo radi na njoj. Informacija je usvojena sa 17 ZA i 3 uzdržana, dok su zaključci usvojeni jednoglasno
 7. Informacija o stanju poljoprivredne proizvodnje i realizovanim podrškama u 2015. godini.
  Izvjestilac: Edina Ferizović, pomoćnica načelnica
  Nevzeta Begić (SBB) je pitala da li je istina da je u Visoko stiglo preko milion KM stiglo sa viših nivoa sa viših nivoa, te da li postoji neki poticaj uzgajanje koza i kozjeg mlijeka, te da li postoji li ikakvi poticaji za proizvodnju lješnjaka, i na kraju šta je sa neobrađenim zemljištem koja je društvena. Općinska administracija je odgovorila da se poticaji redovno isplaćuju, te da postoje poticaji i za uzgoj koza i proizvodnju lješnjika, te da će se veliki dio zemljišta dati građanima za poljoprovrednu proizvodnju. Salčinović (SDP) je rekao da visočki poljoprivrednici ne raspolažu dobrom mehanizacijom i da im se treba pomoći da nabave bolju mehanizaciju. Na kraju informacija je usvojena sa 19 glasova ZA.
 8. Vijećnička pitanja i inicijative

O ovoj tački ćemo pisati u narednim danima.

Komentari

komentara

Najnovije

PRATITE NAS NA:
fb128 rss128 tw128 yt128
Iza svakog od nas stoji jedan od nas.
KONTAKT
info@visoko.co.ba
marketing@visoko.co.ba
+387 61 269131
Ulica Musala br. 1

Copyright © 1998-2019 VICOBA d.o.o. Visoko

Na Vrh