Ovo je pismo predsjednika suda u Hagu: Softić u maju 2016. obaviješten da nije agent BiH

Sudija Ronny Abraham, predsjednik Međunarodnog suda pravde, uputio je danas saopćenje u kojem je obrazložio sve detalje oko aplikacije BiH za reviziju presude tog suda po tužbi BiH protiv Srbije za genocid, a portal Vijesti.ba ga ekskluzivno objavljuje.

243

Iz saopćenja proizlazi da je Međunarodni sud pravde u Hagu još krajem maja prošle godine obavijestio Sakiba Softića da ga ne smatra agentom Bosne i Hercegovine pred tim sudom, ali je bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, uprkos tome, preko Softića, u februaru podnio zahtjev za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije za genocid.

MARKETING

Abraham je potvrdio da je sud odbio da u postupak uzme zahtjev za reviziju upravo stoga što o imenovanju agenta, ni o pokretanju postupka za reviziju, nije dobio nikakvu odluku Predsjedništva BiH, kao kolektivnog šefa države.

Dana 23. februara 2017 dokument sa aneksima s istim datumom i pod naslovom “Aplikacija za reviziju presude od 26. februara 2007. u slučaju Aplikacije po konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida (Bosna i Hercegovina protiv Srbije)” uručena je registraru. Ovaj dokument je potpisao gospodin Sakib Softić, oslovljen kao “agent Bosne i Hercegovine”, gospodin Phon van den Biesen, oslovljen kao “zamjenik agenta Bosne i Hercegovine” te gospodin David J. Scheffer, oslovljen kao “zamjenik agenta Bosne i Hercegovine”.

Ipak, prethodno je registrar zaprimio pismo gospodina Softića, datirano 25. maja 2016. godine u kojem je on upitao je li njegovo imenovanje za agenta BiH u slučaju Aplikacije po konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida (Bosna i Hercegovina protiv Srbije)” validna za pokretanje procedure revizije presude od 26. februara 2007. u tom slučaju.

Pismom datiranom 26. maja 2016. godine registrar je informirao da bi novo imenovanje bilo potrebno. Nikakav dokument kojim se potvrđuje imenovanje gospodina Softića u svrhu procedure revizije presude iz 2007. godine Sud nije zaprimio.

Registrar je također zaprimio pismo datirano 13. jula 2016. godine od gospodina Mladena Ivanića, člana Predsjedništva BiH, te pismo datirano na 3. februar 2017. godine od gospodina Igora Crnatka, ministra vanjskih poslova BiH.

U njihovim pismima, gospodin Ivanić i gospodin Crnadak su iznijeli svoja viđenja mogućeg podnošenja Aplikacije za reviziju presuda Suda od 26. februara 2007. Posebno, oni su obojica naveli da “ne postoji odluka usvojena od Predsjedništva BiH” koja se tiče institucije o novom proceduri pred Sudom ili odluke kojom se daje nova punomoć gospodinu Sakibu Softiću, bivšem agentu u slučaju BiH protiv Srbije i Crne Gore “ili bilo kojoj osobi da bude agent (BiH) pred Međunarodnim sudom pravde”.

U svjetlu očite nesigurnosti oko namjere BiH koja se tiče zahtjeva za reviziju, registrar Suda je dobio instrukcije 24. februara 2017. da pošalje upit Predsjedništvu BiH da pruži pojašnjenje po tom pitanju.

U odgovoru registrarovom pismu upućenom Predsjedništvu BiH, tri odvojena pisma su uručena  registraru 2. marta 2017. godine: pismo Mladena Ivanića, predsjedavajućeg Predsjedništva BiH datirano na 28. februar 2017. godine, pismo Dragana Čovića, člana Predsjedništva BiH, datirano na 1. mart 2017 i pismo Bakira Izetbegovića, člana Predsjedništva BiH, datirano na 2. mart 2017.

U svom pismu gospodin Mladen Ivanić, predsjedavajući Predsjedništva BiH, naveo je između ostalog da “nijedna službena institucija BiH nije donijela odluku o pokretanju revizije presude Međunarodnog suda pravde”.

Dragan Čović, član Predsjedništva BiH, u svom pismu je objasnio da se “o pitanju (registrarovog) pisma… nije razmatralo niti je Predsjedništvo BiH, kao kolektivni šef države BiH, o tome donijelo odluku.

Bakir Izetbegović, član Predsjedništva BiH, naveo je da Odluka koja je donesena 4. oktobra 2002. o imenovanju gospodina Softića agentom BiH u slučaju Bosna i Hercegovina protiv Jugoslavije “ostaje validna i na snazi” i da “Aplikacija za reviziju koja je dostavljena… 23. februara 2017. izravno potpada pod mandat koji je dan gospodinu Softiću kao… agentu.

Sud je pravilno ispitao različitu komunikaciju (pisma, op. a.) koja je gore opisana. Sud je smatrao da njezin sadržaj pokazuje da nikakva odluka nije donesena od nadležnih vlasti u ime BiH kao države, kako bi se zahtijevala revizija presude od 26. februara 2007. godine u slučaju koji se tiče Aplikacije po konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida (Bosna i Hercegovina protiv Srbije)” i da prema tome nije pravilno vođen postupak.

U skladu s tim, nijedna akcija ne može biti poduzeta po pitanju dokumenta pod naslovom “Aplikacija za reviziju presude od 26. februara 2007. u slučaju Aplikacije po konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida (Bosna i Hercegovina protiv Srbije)”

Registrar je poslao pismo Predsjedništvu BiH 8. marta 2017. godine informirajući ga o stavu Suda”, navodi se u saopćenju sudije Ronnyja Abrahama, predsjednika Međunarodnog suda pravde.

vijesti.ba/visoko.co.ba

Komentari

komentara