Potpisan Memorandum o saradnji između Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, Pedagoškog zavoda i Save the Children za sjeverozapadni Balkan

224

U petak, 18.11.2016. godine, potpisan je Memorandum o saradnji između Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Pedagoškog zavoda i Save the Children za sjeverozapadni Balkan u provedbi projekta „Jačanje socijalnog uključivanja – jednako i kvalitetno obrazovanje za podršku uspješnom razvoju djece sjeverozapadnog Balkana 2016-2018.“ i projekta „Dostupno i kvalitetno obrazovanje za djevojčice i dječake Rome“.

MARKETING

U ime ugovornih strana, Memorandum o saradnji su potpisali Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Zeničko-dobojskog kantona, Munevera Selmanović, direktorica Pedagoškog zavoda i Andrea Žeravčić, direktorica Save the Children.

Projekt „Jačanje socijalnog uključivanja – jednako i kvalitetno obrazovanje za podršku uspješnom razvoju djece sjeverozapadnog Balkana 2016-2018.“ u svom fokusu ima razvijanje Modela Ishodi učenja za matematičko područje kako bi se osiguralo da razvijeni nastavni planovi i programi budu bazirani na ishodima učenja i ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje, da se u nastavi primjenjuju strategije učenja i podučavanja koje potiču kritičko mišljenje i razvoj poduzetničkog duha, a kao krajnji cilj da rezultira većim postignućima učenika kada je u pitanju nastavni predmet matematika.

Saradnja Ministarstva, Pedagoškog zavoda i Save the Children na razvijanju Modela Ishodi učenja za matematičko područje rezultat je uspješne saradnje ovih institucija na razvijanju Modela Ishodi učenja u jezičko-komunikacijskom području u periodu 2012-2015. godine.

Projekt „Dostupno i kvalitetno obrazovanje za djevojčice i dječake Rome“ ima za cilj doprinijeti unapređenju socijalne inkluzije i povećanju životnih mogućnosti za najugroženije grupe djece i njihove porodice, sa fokusom na Rome.

visoko.co.ba/kaportal.ba

Komentari

komentara