Potrebno ekološko zbrinjavanje iskorištenih inzulinskih penova

90

U više od sto apoteka u cijeloj Bosni i Hercegovini Komora magistara farmacije Federacije BiH u saradnji s Medicinskim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci realizirala je projekat “Ekološko zbrinjavanje iskorištenih inzulinskih penova kroz apoteke u BiH”.

MARKETING

Nakon okončanja projekta učesnici su izrazili zadovoljstvo ocjenjujući da je u okviru njega provedena edukacija s ciljem podizanja svijesti o pravilnom zbrinjavanju vrlo infektivnog otpada, ali i povećala ekološka svijest zdravstvenih radnika i pacijenata o tom problemu.

Kako je istaknuto na pres-konferenciji, kada osobi bude dijagnosticiran dijabetes to postaje prioritet zbog čega je posljednje na što pacijenti misle pravilno zbrinjavanje penova i iglica kojih će kao otpad u BiH do kraja ove godine biti više od 3.200.000.

Voditeljica projekta Zahida Binakaj zahvalila je svim učesnicima u projektu iznoseći podatak da je prikupljeno više od 200 kilograma te vrste medicinskog otpada koji će biti na adekvatan način zbrinut, a u protivnom bi otpad završio na zemlji ili u rijekama BiH.

– Projektom je istaknut i značaj apoteke kao zdravstvene ustanove i magistra farmacije kao zdravstvenog radnika na primarnom nivou zdravstvene zaštite koji je najdostupniji zdravstveni radnik – dodala je.

Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Ranko Škrbić ocijenio je da je upravo na zdravstvenim radnicima da educiraju pacijente oboljele od dijabetesa na potrebu adekvatnog zbrinjavanja medicinskog otpada iako u tom trenutku to možda nije njihov prioritet.

– U pitanju je otpad koji je visokoinfektivan te smo nastojali da sve zdravstvene ustanove pristupe adekvatnom i odgovornom zbrinjavanju otpada kompletnog otpada koji izlazi iz zdravstvenih ustanova – dodao je Škrbić.

Projekt je podržala kompanija Novo Nordisk Pharma BiH, a njen direktor Vedran Crnogorac naglasio je da su grantom podržali realizaciju projekta koji je bio pilot-projekt u regiji napominjući da će više od 12 milijardi iglica i penova i drugog potrošnog materijala biti u opticaju do 2030. godine u cijelom svijetu.

Namjera je da kompanija ima nulti uticaj na okolinu te je prvi korak ka ostvarenju tog cilja da se do 2030. godine 50 posto njihovih penova i iglica bude potpuno iz recikliranih izvora.

Dijabetes predstavlja jedno od vodećih hroničnih oboljenja od kojeg danas u svijetu boluje više od 400 miliona stanovnika. Jedan od načina liječenja je upotreba inzulina i drugih injaktabilnih lijekova koji se apliciraju pomoću penova kao jedne vrste medicinskog sredstva.

Kako je rečeno, u Bosni i Hercegovini iskorišteni penovi se najčešće ne zbrinjavaju na propisan način već se odlažu i tretiraju kao i svaki drugi komunalni otpad što dalje ostavlja dugoročne posljedice po okoliš zbog čega je važno adekvatno zbrinuti takav otpad.

 

Visoko.co.ba/federalna.ba

Komentari

komentara