Povodom 21. marta – Međunarodnog dana šuma PJ “Šumarija Visoko” zasadila 1500 novih sadnica

281

Povodom 21. marta – Međunarodnog dana šuma PJ “Šumarija Visoko” je uzela aktivno učešće u velikoj akciji pošumljavanja na području svih devet šumarija u sklopu Javnog preduzeća Šumsko–privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona d.o.o Zavidovići. Na području Visokog je za sadnju bila pripremljena površina od 1,3 hektara na lokalitetu “Ulukovac” u MZ Kula Banjer. Prema riječima Ragiba Vranca, predstavnika PJ “Šumarija Visoko” na ovoj akciji, područje je pošumljavano sadnicama bijelog bora, a odziv na akciju je bio veoma zadovoljavajući.

MARKETING

“U akciji su učestvovali radnici PJ ‘Šumarija Visoko”, zatim kolege iz Kantonalne uprave za šumarstvo – odjeljenje Visoko, 30 učenika OŠ “Kulin Ban” Visoko, 40-ak učenika OŠ “Musa Ćazim Čatić”, stanovnici Kula Banjera inače lovci LUG “Srndać” iz Visokog i drugi. Ono što bih posebno istakao je da je zasađeno 1500 sadnica i može se smatrati da je akcija postigla puni efekat jer su učenici uživali u konkretnom času ekologije i lijepom i korisnom druženju. Akciju je konkretno pomogla firma “Secom” koja je obezbijedila prevoz učenika obje škole te sendviče i sokove za sve učesnike akcije. Bio je ovo pun pogodak i najljepši i najkorisniji način da se obilježi ovaj dan”, rekao je Vranac i još jednom podcrtao da bez šuma nama nema života te da bi se u budućnosti svi trebali više potruditi da ih čuvamo i štitimo.

“Trebamo čuvati šumski fond, spriječiti bespravne sječe, štititi šume od požara i svih drugih radnji koje dovode do devastacije i nestanka šuma, jer bez šume nema ni vode ni zraka a samim tim ni života, a svjedoci smo kako se kompleksi šuma rapidno smanjuju kako na lokalnom tako i na globalnom nivou. To direktno utiče na ove nagle klimatske promjene koje nam svima ugrožavaju normalan život”, dodao je Ragib Vranac.

Neven Krajišnik / Visoko.co.ba

Komentari

komentara