Predstavljamo / Kanita Lemeš dobitnica Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu za I ciklus studija na Mašinskom fakultetu u Sarajevu

3778

Kanita Lemeš je rođena 16.09.1997. u Zenici. Završila je OŠ “Safvet-beg Bašagić” kao superodlikaš. Zatim Gimnaziju “Visoko” kao superodlikaš uz priznanje učenice generacije. Završila je I ciklus studija na Mašinskom fakultetu u Sarajevu sa prosjekom 9,70 i stekla zvanje bachelor inžinjer mašinstva.

MARKETING

Dobitnica je Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu. Trenutno studira na II ciklusu studija na Mašinskom fakultetu u Sarajevu. U toku I i II ciklusa radi kao demonstratorica na predmetima Statika, Elastostatika i Kinematika.

U toku osnovne i srednje škole učestvovala na kantonalnim i federalnim takmičenjima iz Matematike i Fizike. Takmičila se i na Mašinijadi, regionalnom takmičenju studenata mašinskih fakulteta, predstavljajući Mašinski fakultet u Sarajevu, te osvojila 2018. godine II mjesto iz Opšte mehanike, te 2019. godine I mjesto iz Opšte mehanike i III mjesto iz Otpornosti materijala.

Komentari

komentara