Prijava protiv državnog službenika Dinke Omanović zbog zloupotrebe položaja Agenciji za Državnu službu FBiH

4853

U posjedu smo dokumenta koji je kao prijava državnog službenika Dinke Omanović za nesavjestan rad u službi otišao na adresu Agencije za Državnu službu FBiH, Odjeljenje Agencije za upravljanje ljudskim potencijalima, obuku i finansijske poslove u Sarajevu, te Odjeljenje Agencija za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton u Zenici.

MARKETING

Suština podnesene prijave koju je poslalo više lice sa različitim sadržajima odnosi se na javno ispoljavanja svojih političkih uvjerenja i zloupotrebu vjerskih uvjerenja. Zakon je jasan po pitanju kodeksa ponašanja državnih službenika, a podnosioci prijava jasno navode kako i gdje su ta pravila prekršena.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FBIH
Odjeljenje Agencije za upravljanje ljudskim potencijalima, obuku i finansijske poslove
Ul. Kulovića br. 7
71000 Sarajevo

Odjeljenje Agencija za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica

PREDMET: Prijava protiv državnog službenika

Poštovani,

Ovim putem podnosim prijavu protiv državnog službanika Dinke Omanović, zaposlene u Općini Visoko, na mjestu višeg stručnog saradnika za lokalnu samoupravu. Naime, Zakonom o državnoj službi FBiH, Poglavlje III – dužnosti i prava državnih službenika, u članu 17. stav 3. tačka a) jasno je propisano da je državni službenik nepristran, te naročito izbjegava djelatnosti ili propuste u vršenju svoje profesionalne dužnosti koje krše ili su nespojive s dužnostima utvrđenim ovim zakonom i suzdržava se naročito od javnog ispoljavanja svojih političkih uvjerenje i ne zloupotrebljava vjerska uvjerenja.

S tim u vezi, dostavljam Vam na uvid dokaze kojima državni službenik Dinka Omanović direktno krši navedene odredbe Zakona o državnoj službi FBiH.

Dokaz: PrtSc (print screen) sa profila koji koristi državni službenik Dinka Omanović

Iz navedenog jasno proizilazi da državni službenik Dinka Omanović, svakodnevno i na neprofesionalan način, svojim statusima na društvenim mrežama, iznosi neistine i šteti ugledu stranke, u konkretnom slučaju (napisanom statusu) Stranci demokratske akcije (SDA).

Dalje, dana 19.09.2018. godine, ponovo, državni službenik Dinka Omanović, statusom na društvenoj mreži, na neprofesionalan način, dijeli napisani status Načelnice Općine Visoko Amre Babić, čime direktno krši odredbe Zakona o državnoj službi FBiH, na način da promoviše Nezavisnog kandidata Amru Babić, a širi neistine i laži na račun, ovaj put, Stranke demokratske akcije (SDA) i Socijaldemokratske partije (SDP).

Dokaz: PrtSc (print screen) sa profila koji koristi državni službenik Dinka Omanović


Iz navedenog, jasno proizilazi da državni službenik Dinka Omanović, ponovno, na krajnje naprofesionalan način, nanosi štetu ugledu političkih stranaka.

Dalje, istog dana, državni službenik Dinka Omanović, ponovno na društvnim mrežama, iznosi svoj stav o kandidatima političkih stranaka, ovaj put, kao i svaki do sada, na račun Stranke demokratske akcije (SDA) i Socijaldemokratske partije (SDP).

Dokaz: PrtSc (print screen) sa profila koji koristi državni službenik Dinka Omanović


Također, pored naprijed navedenih načina i činjenica kojim se krše odredbe Zakona o državnoj službi FBiH, dostavljam Vam dokaz zloupotrebe položaja državnog službenika Dinke Omanović.
Naime, državni službenik Dinka Omanović, u Općini Visoko, raspoređena je na mjesto stručnog saradnika za javnu upravu i samoupravu, a ista, bez ikakvog osnova i provedenog konkursa prima platu za mjesto višeg stručnog saradnika sa koeficijentom 3,9.

Također, državni službenik Dinka Omanović, zloupotrebljava službeni položaj na način da se u svim sredstvima javnog informisanja (naročito poslije napada na njen stambeni objekat) koristi pozicijom šefa Kabineta Načelnice Općine Visoko, iako ista pozicija u Sistematizaciji radnih mjesta u Općini Visoko ne postoji.

Dokaz: Rješenje broj: 01/3-02-211/17 od 04.12.2017. godine


Dalje, državni službenik Dinka Omanović, ponovno koristi društvene mreže da iskaže svoje mišljenje protiv političkog subjekta Stranka demokratske akcije (SDA) i to u konkretnom slučaju njenog člana Nermina Mandre, iznoseći neistine i klevete na račun Nermina Mandre.

Ponovno državni službenik Dinka Omanović direktno krši odredbe Zakona o državnoj službi FBiH, na način da da širi neistine i laži na račun Stranke demokratske akcije (SDA) i njenog člana Nermina Mandre.

Dokaz: PrtSc (print screen) sa profila koji koristi državni službenik Dinka Omanović


Poštujući naprijed navedeno, te cijeneći dostavljene dokaze, predlažemo da u što skorijem roku, ispitate navode iz prijave, pregledate profil državnog službenika Dinke Omanović na društvenoj mreži facebook, te da pokrenete i utvrdite disciplinsku odgovornost državnog službenika.

Također, predlažem da donesete privremenu mjeru zabrane upotrebe profila državnog službenika Dinke Omanović na društvenoj mreži facebook.

Srdačno,

PODNOSILAC PRIJAVE

……. …….

 

Komentari

komentara