Pripadnost javnih prihoda aktuelizirana u Domu naroda FBiH

65

Postojećim kriterijima raspodjele javnih prihoda nije zadovoljna većina kantona u Federaciji. Hoće li izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda, koje su aktuelizirane u Domu naroda Parlamenta Federacije, donijeti pravedniju raspodjelu i više zadovoljnih?

MARKETING

Svi građani Federacije imaju ista ustavna prava, a to bi moralo značiti i da je kvalitet javnih usluga, koje im se kroz budžete osiguravaju, uravnotežen. No, studija koju je izradio Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici pokazala je da aktuelni model raspodjele javnih prihoda to ne osigurava, te da su, sa postojećim koeficijentima, Kanton Sarajevo, Bosansko-podrinjski i Posavski kanton u povlaštenom položaju.

“Drugo čime smo nezadovoljni jese primjena pondera. Njihovom primjenom automatski umanjuju se prihodi na koje bi imali pravo i ostalih 7 kantona u Federaciji”, ističe Senaida Turkić, predsjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Zenice .

Tim ekonomskih stručnjaka okupljen oko Udruženja poslodavaca Zenice zato predlaže novi model horizontalne raspodjele javnih prihoda koji uključuje i formiranje fonda za regionalni razvoj.

“Smanjenjem tih koeficijenata u tri ciljana kantona oslobađa se oko 122 miliona maraka godišnje. Tih 122 miliona bi trebala biti namjenska sredstva za resursno slabo razvijene općine”, navodi prof. dr. Nino Serdarević, angažirani ekonomski ekspert.

Za sve to su preduvjet izmjene postojećeg Zakona o pripadnosti javnih prihoda, koji je, tvrde naši sagovornici, u suprotnosti sa strateškim dokumentima Federacije.

Zenički poslodavci će, nakon što svoj model predstave u Tuzli i Mostaru, predložiti nadležnima izmjene ovog zakona. Izmjene su ranije predlagane i iz Kantona Sarajevo. Ekonomisti sa Univerziteta u Sarajevu su, po narudžbi Vlade, uradili istraživanje i, uvažavajući načelo da raspodjela mora biti približno proporcionalna učešću u javnim prihodima, zaključili da taj kanton ne uzima ničiji novac, te da je čak i zakinut. Zato je aktuelni Zakon nužno mijenjati. S time se slažu i predstavnici ZDK-a i TK-a u Parlamentu Federacije.

“Treba preispitati sveukupno tu raspodjelu i napraviti određene korekcije i kad su u pitanju ponderi, jer imamo sad situaciju da su neki jako povlašteni a neki dobro zakinuti i dobro zaboravljeni”, upozorava Jasmin Duvnjak, predsjednik Kluba Bošnjaka u Domu naroda FBiH (SDA)

Delegat u Domu naroda FBiH Žarko Vujović (SD) tvrdi da je nonsens da se preko 50-60% električne energije proizvede u Tuzli, a da je sjedište Elektroprivrede BiH u Sarajevu i da se prihod knjiži tamo gdje ide faktura.

Parlamentarci naglašavaju da će za te izmjene trebati vremena, ali i političke volje da se dođe do konsenzusa. Sudeći po oprečnim stavovima eksperata UNZE i UNSA, o ovom pitanju konsenzus bi morala naći i struka.

visoko.co.ba/federalna.ba

 

Komentari

komentara