Promjene u Saboru IZ: Emir Uzunalić ispred prof. dr. Hilme Neimarlije i hfz. Edina Bukve

1643

Kako visoko.co.ba nezvanično saznaje, na danas održanim izborima za članove Sabora Islamske odabrano je 13 novih sabornika sa područja Muftijstva sarajevskog, među kojima je i Emir Uzunalić, profesor u Medresi “Osman-ef. Redžović”.

MARKETING

Ukupno 362 delagata birali su 13 sabornika od 27 kandidata podijeljenih u pet izbornih jedinica. U četvrtoj izbornoj jedinici u kojoj su kandidati bili Edin Bukva (MIZ Visoko), Emir Uzunalić (MIZ Gračanica k/Visokog) i Hilmo Neimarlija (MIZ Visoko), birači su povjerenje ukazali profesoru Visočke medrese. Kako nezvanično saznajemo, Uzunalić je imao 18 glasova više od dr. Hilme Neimarlije i skoro dvostruko više glasova od hfz. Bukve koji je dobio najmanji broj glasova od svih 27 kandidata.

Emir Uzunalić, sin Sabahetin i Mufidov, rođen je 05.05.1976.god. u Visokom. Nakon osnovne škole završio je srednju Mašinsku tehničku školu u Visokom.

Zvanje nastavnika vjeronauke stekao je 1997. godine na Islamskoj pedagoškoj akademiji u Zenici. Visoku stručnu spremu i zvanje profesora historije stekao je na Odsijeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 2002. godine. Student je drugog ciklusa studija na istom fakultetu.

Od 1996. godine do danas neprekidno je angažiran u nastavnom procesu u osnovnim i srednjim školama. U navedenom periodu radio je kao nastavnik vjeronauke, te profesor nastavnih predmeta Historija, Latinski jezik, Historija islama te Demokratija i ljudska prava. U Medresi „Osman-ef. Redžović“ zaposlen je od školske 2003./2004. godine, gdje je i danas zaposlen na neodređeno vrijeme, na radnom mjestu nastavnika Historije, Historije islama i Demokratije i ljudskih prava.

Kao student Islamske pedagoške akademije u Zenici bio jedobrovoljni pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine od ljeta 1995. godine do potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Dobio je mandat vijećnika Općinskog vijeća Visoko u periodu od 2008 do 2012. godine. Bio je član više izvršnih, upravnih i školskih odbora. Posebno vrijedi istaći predsjedavanje Upravnim odborom Zavičajnog muzeja Visoko (2013.-2017.), te članstvo u Školskom odboru Medrese
„Osman-ef. Redžović“ (2008.-2012). U periodu od 2013. do 2016. godine vršio je dužnost predsjednika Mjesne zajednice Gračanica, općina Visoko.

Oženjen je i otac jednog djeteta. Živi u porodičnoj kući u Lozniku, Gračanica, Visoko.

Komentari

komentara