Prvi set mjera za podršku privrednim subjektima na području općine Maglaj u uslovima zabranjenog rada

125

Shodno naredbama Federalnog kriznog štaba o obustavi rada za pojedine djelatnosti privrednih subjekata koje su obavezni bili primijeniti i svi koji posluju u tim djelatnostima na području općine Maglaj, u cilju podrške u prevazilaženju novonastale situacije, Načelnik općine je pripremio prijedlog Općinskom vijeću Prvog seta mjera za pomoć privredi, kako slijedi:

MARKETING

1.Oslobađanje uplate komunalne takse na istaknutu firmu,

2.Oslobađanje od plaćanja obaveze privrednim subjektima i fizičkim licima – vlasnicima poslovnih prostora koji se koriste ili iznajmljuju za obavljanje poslovnih djelatnosti čiji rad je naredbama privremeno zabranjen,

3.Oslobađanje ugostiteljskih objekata u 100% iznosu naknade za korištenje javnih površina (zakupnine za ljetne bašte, tende) za 2020. godinu.

Oslobađanja definisanih obaveza iz tačaka 1. i 2. podrazumijevaju oslobađanje od najmanje jednog kvartala.

Produženje perioda za dalje oslobađanje je uslovljeno trajanjem pandemije korona virusa (COVID-19), donesenih naredbi o zabrani rada, mjerama viših nivoa vlasti i punjenjem budžeta.

Nakon donošenja mjera podrške očuvanja radnih mjesta i ekonomije u cjelosti od strane Federalnih i kantonalnih nivoa vlasti, u čijim nadležnostima je donošenje i provedba naplate Zakona o porezima i doprinosima radnika, Načelnik općine će Općinskom vijeću predložiti izmjene i dopune Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2020.godinu, a sve sa ciljem podrške privrednim subjektima kojima je zabranjen rad i pomoći u poljoprivrednoj proizvodnji.

NAPOMENA:

Sve izvršene uplate privrednih subjekata iz tačka 1. i/ili 2., a koje se odnose na period obustave rada tretirat će se kao akontacije istih za naredni period.

U slučaju odjave registrovane djelatnosti Općina Maglaj se obavezuje na povrat uplaćenih sredstava za naznačeni period obustave rade.

visoko.co.ba/maglaj.ba

Komentari

komentara