Radarske kontrole na području Visokog

239
Stacionarni radari
 • M-17 Donja Vraca (općina Zenica)
 • M-17 Brankovići (općina Žepče)
 • M-17 Misurići (općina Maglaj)
 • M-17 Šije (općina Tešanj)
 • M-17 Pečuj (općina Zenica)
 • M-4 Žabljak (općina Usora)
Nestacionarni radari
 • PS VISOKO
 • Najavljene radarske kontrole za 13. 09. 2018. –PS VISOKO

  09:00 do 10:30 sati lokalni put, Malo Čajno
  10:00 do 14:00 sati R-444 Visoko-Ilijaš, Donja Vratnica
  11:00 do 12:30 sati lokalni put, Tramošnjik
  14:00 do 18:00 sati lokalni put Arnautovići-Podvinci, Ozrakovići
  15:00 do 16:30 sati lokalni put, Donje Moštre
  16:30 do 18:00 sati lokalni put, Kalotići

 • PS OLOVO
 • M-18 Najavljene radarske kontrole za 13. 09. 2018. –PS OLOVO

  11:00 do 15:00 sati M-18 Dolovi
  15:00 do 17:00 sati M-18 Olovske Luke
  17:00 do 19:00 sati M-18 Bakići

 • PS VAREŠ
 • Najavljene radarske kontrole za 13.09.2018. –PS VAREŠ

  08:00 do 10:00 sati R-444 Majdanska
  11:00 do 13:00 sati R-444 Pajtov Han
  16:30 do 18:30 sati R-444 Dabravine

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

 

 

 

Visoko.co.ba/Bihamk.ba

Komentari

komentara