Radarske kontrole na području ZDK

121

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

MARKETING
Stacionarni radari
 • M-17 Donja Vraca (općina Zenica)
 • M-17 Brankovići (općina Žepče)
 • M-17 Misurići (općina Maglaj)
 • M-17 Šije (općina Tešanj)
 • M-17 Pečuj (općina Zenica)
 • M-4 Žabljak (općina Usora)
Nestacionarni radari
 • PS CENTAR
 • Najavljene radarske kontrole za 14 .08. 2020. -PS CENTAR

  08:00 do 15:00 sati Drivuša
  16:30 do 23:00 sati Hece
  23:00 do 01:00 sati Radakovo

 • PS KAKANJ
 • Najavljene radarske kontrole za 14. 08. 2020. -PS KAKANJ

  10:00 do 12:00 sati ulica Alije Izetbegovića-EP
  12:00 do 14:00 sati Karaulsko Polje
  14:30 do 16:00 sati ulica V div.NOP-a
  16:00 do 18:00 sati ulica Branilaca

 • PS TEŠANJ
 • Najavljene radarske kontrole za 14. 08. 2020. -PS TEŠANJ

  08:00 do 14:00 sati Šije (borovi)
  16:00 do 21:00 sati Jelah
  22:00 do 24:00 sati Matuzići (Ganjgo petrol)

 • PS MAGLAJ
 • Najavljene radarske kontrole za 14. 08. 2020. -PS MAGLAJ

  08:00 do 14:30 sati Poljice (Kameni zamak)
  16:00 do 21:00 sati Liješnica
  22:00 do 24:00 sati Kosova

 • PS ŽEPČE
 • M-17 Najavljene radarske kontrole za 14. 08. 2020. -PS ŽEPČE

  08:00 do 14:30 sati Kahrimani
  15:30 do 23:00 sati Goliješnica-BP Zovko
  00:00 do 07:00 sati Brankovići

 • PS OLOVO
 • M-18 Najavljene radarske kontrole za 14. 08. 2020. -PS OLOVO

  09:00 do 12:30 sati M-18 Bakići
  13:00 do 17:00 sati M-18 Dolovi

 

 

Visoko.co.ba/Bihamk.ba

Komentari

komentara