Radarske kontrole na području ZDK

30
Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).
Stacionarni radari
 • M-17 Donja Vraca (općina Zenica)
 • M-17 Brankovići (općina Žepče)
 • M-17 Misurići (općina Maglaj)
 • M-17 Šije (općina Tešanj)
 • M-17 Pečuj (općina Zenica)
 • M-4 Žabljak (općina Usora)
Nestacionarni radari
 • PS KAKANJ
 • Najavljene radarske kontrole za 16. 09. 2020. –PS KAKANJ

  12:00 do 14:00 sati ulica Branilaca
  14:00 do 16:00 sati regionalni put, Čatići
  16:30 do 18:00 sati regionalni put, Bajrak
  18:00 do 20:00 sati ulica Alije Izetbegovića-pravoslavna crkva

 • PS TEŠANJ
 • Najavljene radarske kontrole za 16. 09. 2020. –PS TEŠANJ

  08:00 do 14:30 sati Krndija (Tešanj)
  16:00 do 21:00 sati Jelah
  22:00 do 24:00 sati Matuzići (Ganjgo petrol)

 • PS MAGLAJ
 • Najavljene radarske kontrole za 16. 09 .2020. –PS MAGLAJ

  08:00 do 14:30 sati Poljice (Kameni zamak)
  16:00 do 21:00 sati Maglaj (uže gradsko jezgro)
  22:00 do 24:00 sati Kosova

 • PS VISOKO
 • Najavljene radarske kontrole za 16. 09. 2020. –PS VISOKO

  09:00 do 10:30 sati R-445 Visoko-Kakanj, Donja Vratnica
  11:00 do 12:30 sati R-445 Visoko-Kakanj, Radinovići
  13:00 do 14:00 sati ulica Mule Hodžića
  16:00 do 18:00 sati R-445 Visoko-Kakanj, Muhašinovići
  18:00 do 19:30 sati R-445 Visoko-Kakanj, Seoča
  20:00 do 21:30 sati ulica Kralja Tvrtka

 • PS ŽEPČE
 • Najavljene radarske kontrole za 16. 09. 2020. –PS ŽEPČE

  08:00 do 14:30 sati Goliješnica (BP Zovko)
  15:30 do 22:00 sati Kahrimani
  23:00 do 01:00 sati Brankovići

 • PS OLOVO
 • M-18 Najavljene radarske kontrole za 16. 09. 2020. –PS OLOVO

  09:00 do 12:30 sati M-18 Tuzlanska
  13:00 do 17:00 sati M-18 Bakići

 

MARKETING

visoko.co.ba/bihamk.ba

Komentari

komentara