Radarske kontrole na području ZDK

84

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

MARKETING
Stacionarni radari
 • M-17 Donja Vraca (općina Zenica)
 • M-17 Brankovići (općina Žepče)
 • M-17 Misurići (općina Maglaj)
 • M-17 Šije (općina Tešanj)
 • M-17 Pečuj (općina Zenica)
 • M-4 Žabljak (općina Usora)
Nestacionarni radari
 • PS CENTAR
 • Najavljene radarske kontrole za 29. 10. 2020.
  PS CENTAR
  11:00 do 13:00 sati A-1 Tunel 1.mart (iz pravca Zenice)
  16:00 do 18:00 sati A-1 Tunel 1.mart (iz pravca Kaknja)
  21:00 do 24:00 sati Hece
 • PS TEŠANJ
 • Najavljene radarske kontrole za 29. 10. 2020.
  PS TEŠANJ
  08:00 do 14:30 sati Dobropolje
  16:00 do 21:00 sati Jelah
  22:00 do 24:00 sati Matuzići
 • PS MAGLAJ
 • Najavljene radarske kontrole za 29. 10. 2020.
 • PS MAGLAJ
  08:00 do 14:30 sati Liješnica
  16:00 do 21:00 sati Poljice
  22:00 do 24:00 sati Misurići
 • PS ŽEPČE
 • Najavljene radarske kontrole za 29. 10. 2020.
  PS ŽEPČE
  08:00 do 14:00 sati Žepče (uže gradsko jezgro)
  16:00 do 21:00 sati Tatarbudžak
  22:00 do 24:00 sati Goliješnica (BP Sliško)
 • PS OLOVO
 • Najavljene radarske kontrole za 29. 10. 2020.
  PS OLOVO
  09:00 do 12:30 sati M-18 Olovske Luke
  13:00 do 17:00 sati M-18 Bjeliš

visoko.co.ba/bihamk.ba

Komentari

komentara