Radarske kontrole na području ZDK

61
Foto: Ilustracija
Stacionarni radari
 • M-17 Donja Vraca (općina Zenica)
 • M-17 Brankovići (općina Žepče)
 • M-17 Misurići (općina Maglaj)
 • M-17 Šije (općina Tešanj)
 • M-17 Pečuj (općina Zenica)
 • M-4 Žabljak (općina Usora)
Nestacionarni radari
 • PS CENTAR
 • Najavljene radarske kontrole za 08. 07. 2020.
  PS CENTAR
  08:00 do 14:00 sati Hece
  15:30 do 20:00 sati Topčić Polje
  21:00 do 24:00 sati Radakovo
 • PS KAKANJ
 • Najavljene radarske kontrole za 08. 07. 2020.
  PS KAKANJ
  15:00 do 17:00 sati ulica Branilaca
  17:00 do 19:00 sati regionalni put, Ćatići
  19:30 do 21:30 sati ulica V div.NOP-a
  21:30 do 23:00 sati ulica Doboj
 • PS TEŠANJ
 • Najavljene radarske kontrole za 08. 07. 2020.
  PS TEŠANJ
  08:00 do 14:00 sati Matuzići (Eurometali)
  16:00 do 21:00 sati Kraševo
  22:00 do 24:00 sati Mravići (raskrsnica u blizini doo Elf)
 • PS MAGLAJ
 • Najavljene radarske kontrole za 08. 07 .2020.
  PS MAGLAJ
  08:00 do 14:30 sati Kosova
  16:00 do 21:00 sati Misurići (izlaz iz tunela Sikola)
  22:00 do 24:00 sati Jelovac
 • PS ŽEPČE
 • Najavljene radarske kontrole za 08. 07. 2020.
  PS ŽEPČE
  08:00 do 14:00 sati Tatarbudžak
  15:00 do 21:00 sati Ograjna
  22:00 do 01:00 sati Goliješnica (BP Sliško)
 • PS OLOVO
 • Najavljene radarske kontrole za 08. 07. 2020. –
 • PS OLOVO
 • 09:00 do 12:30 sati M-18 Bjeliš
  13:00 do 17:00 sati Dolovi

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

MARKETING

 

visoko.co.ba/bihamk.ba

Komentari

komentara