Radarske kontrole na području ZDK-a

261

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

Stacionarni radari
  • M-17 Donja Vraca (općina Zenica)
  • M-17 Brankovići (općina Žepče)
  • M-17 Misurići (općina Maglaj)
  • M-17 Šije (općina Tešanj)
  • M-17 Pečuj (općina Zenica)
  • M-4 Žabljak (općina Usora)
Nestacionarni radari
  • PS CENTAR
  • Najavljene radarske kontrole za 27. 02. 2020. –PS CENTAR07:00 do 14:00 sati Blatuša
    16:30 do 23:00 sati Drivuša
    00:00 do 02:00 sati Hece
  • PS KAKANJ
  • Najavljene radarske kontrole za 27.02.2020. –PS KAKANJ07:00 do 09:00 sati ulica Alije Izetbegovića-OŠ
    09:00 do 11:00 sati ulica Branilaca
    11:30 do 13:30 sati ulica Rudarska-OŠ
    13:30 do 15:00 sati ulica V div.NOP-a
  • PS TEŠANJ
  • Najavljene radarske kontrole za 27. 02. 2020. –PS TEŠANJ08:00 do 14:30 sati Dobropolje (Tešnj)
    16:30 do 22:30 sati Šije (borovi)
    23:30 do 01:30 sati Matuzići (Ganjgo petrol)
  • PS MAGLAJ
  • Najavljene radarske kontrole za 27. 02. 2020. –PS MAGLAJ08:00 do 14:30 sati Kosova
    16:30 do 23:30 sati Poljice (Kameni zamak)
    23:30 do 01:30 sati Misurići
  • PS VISOKO
  • Najavljene radarske kontrole za 27. 02. 2020. –PS VISOKO10:00 do 11:30 sati lokalni put Visoko-Podvinci, Malo Čajno
    12:00 do 13:30 sati ulica Mule Hodžića
    13:30 do 15:30 sati ulica Gornje Rosulje
    18:00 do 20:00 sati R-445 Visoko-Kakanj, Muhašinovići
    20:00 do 21:30 sati R-445 Visoko-Kakanj, Seoča
    00:00 do 01:30 sati Arnautovići
  • PS ŽEPČE
  • Najavljene radarske kontrole za 27. 02. 2019. –PS ŽEPČE07:00 do 14:30 sati Donja Golubinja
    16:00 do 23:00 sati Goliješnica (BP Sliško)
    00:00 do 02:00 sati Tatarbudžak
  • PS OLOVO
  • Najavljene radarske kontrole za 27. 02. 2020. –PS OLOVO08:00 do 12:00 sati M-18 Bakići
    12:30 do 16:00 sati M-18 Dolovi

    visoko.co.ba/bihamk.ba

Komentari

komentara