Raspored najavljenih radarskih kontrola

69

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

MARKETING
Stacionarni radari
 • M-17 Donja Vraca (općina Zenica)
 • M-17 Brankovići (općina Žepče)
 • M-17 Misurići (općina Maglaj)
 • M-17 Šije (općina Tešanj)
 • M-17 Pečuj (općina Zenica)
 • M-4 Žabljak (općina Usora)
Nestacionarni radari
 • PS CENTAR
 • Najavljene radarske kontrole za 24. 09. 2020.
 • PS CENTAR
  08:00 do 14:00 sati Topčić Polje
  16:30 do 22:00 sati Drivuša
  23:00 do 01:00 sati Hece
 • PS KAKANJ
 • Najavljene radarske kontrole za 24. 09. 2020.
 • PS KAKANJ
  15:00 do 17:00 sati ul.Branilaca
  17:00 do 19:00 sati ul.Alije Izetbegovića—pravoslavna crkva
  19:30 do 21:30 sati ul.V div NOP-a
  21:30 do 23:00 sati Doboj
 • PS TEŠANJ
 • Najavljene radarske kontrole za 24. 09. 2020.
  PS TEŠANJ
  08:00 do 14:30 sati Bukva (Tešanj)
  16:00 do 22:00 sati Šije (borovi)
  23:30 do 02:00 sati Jelah
 • PS MAGLAJ
 • Najavljene radarske kontrole za 24. 09 .2020.
  PS MAGLAJ
  08:00 do 14:30 sati Misurići
  16:00 do 23:00 sati Poljice (Kameni zamak)
  00:00 do 02:00 sati Liješnica
 • PS VISOKO
 • Najavljene radarske kontrole za 24. 09. 2020.
  PS VISOKO
  09:00 do 10:30 sati R-443 Visoko-Kiseljak, Grajani
  11:00 do 12:30 sati R-443 Visoko-Kiseljak, Zagorice
  13:00 do 14:00 sati ulica Mule Hodžića
  16:00 do 18:00 sati ulica Gornje Rosulje
  18:00 do 19:30 sati R-445 Visoko-Kakanj, Radinovići
  20:00 do 21:30 sati R-445 Visoko-Kakanj, Seoča
 • PS ŽEPČE
 • Najavljene radarske kontrole za 24. 09. 2020.
  PS ŽEPČE
  08:00 do 15:00 sati Ograjna
  16:00 do 21:00 sati Tatarbudžak
  22:00 do 01:00 sati Goliješnica-BP Zovko
 • PS OLOVO
 • Najavljene radarske kontrole za 24. 09. 2020.
  PS OLOVO
  09:00 do 12:30 sati M-18 Tuzlanska
  13:00 do 17:00 sati M-18 Dolovi

 

 

visoko.co.ba/bihamk.ba

Komentari

komentara