Regulisani uslovi za izgradnju pješačkog mosta MZ Dolina – Alići

30

U petak, 15. februara 2019. godine, u Kabinetu općinskog načelnika, gospodin mr. sci. Hašim Mujanović održao je sastanak sa direktorom Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva / PIU Šumarstva i poljoprivrede Alojz Đunđer i direktorom firme „Porobić“ d.o.o. Zavidovići, povodom izgradnje pješačkog mosta u MZ “Dolina – Alići”.

MARKETING

Ugovor o izgradnji pješačkog mosta potpisan je 17. 10. 2018. godine, obzirom da je uništen u poplavama 2014. godine. U okviru Projekta hitnog oporavka od poplava Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je obezbijedilo sredstva u iznosu 181.994,07 KM.

Na osnovu gore pomenutog, utvrđeno je da je vrijednost potrebnih radova uvećana u odnosu na planirani i ukupni budžet dodijeljen za Općinu Zavidovići u skladu sa Odlukom Vlade Federacije BiH, te da je neophodno osigurati nedostajuća sredstva u iznosu od 323.026,56 KM za završetak predmetnog projekta.

Vlada FBiH je na svojoj 169. sjednici od 17. 1. 2019. godine dala saglasnost da se iz Projekta izdvoji dodatnih 273.026,56 KM za završetak izgradnje pješačkog mosta, od čega će 50.000,00 KM biti finansirano od strane Općine Zavidovići.

Analizom, odnosno provjerom, cijena Ugovora izgradnje iznosi 505.020,63 KM (uključujući PDV).

Ovaj Aneks stupa na snagu na datum potpisa Aneksa od strane svih ugovornih strana, a završetak radova po novom Ugovoru će biti 30.06.2019. godine.

 

 

Visoko.co.ba/Zdici.info

Komentari

komentara