Robna pijaca u Kaknju će sada biti na ovoj lokaciji, nadležni brzom reakcijom riješili problem

275

U četvrtak u direkciji preduzeća potpisani ugovori o zakupu pijačnog prostora sa kakanjskim trgovcima odnosno zakupcima koji će nastaviti kontinuitet trgovine i izdržavanja svojih porodica.

Kako je već ranije objavljeno da je „Centrotrans „ otkazao ugovor o zakupu pijačnog prostora u blizini Stare Jame, nakon toga se intenzivno pokušavalo iznaći najpovoljnije rješenje za obje strane.

Do trajnog rješenja lokacije robne pijace, koristit će se lokacija sadašnje zelene, odnosno ista će biti podijeljena i tehnički osposobljena na dva dijela za robnu i zelenu pijacu.

Donoseći ovu odluku, u „VODOKOM-u“ su ocijenili da je u ovom trenutku za sve zakupce a posebno građane, to najbolja, najbliža i najoptimalnija lokacija.

Nakon završetka procedure potpisivanja ugovora zakupci na robnoj pijaci su zahvalili članovima Uprave J.P. „VODOKOM“ na rekordno izvršenoj relokaciji robne pijace i što već ove subote robna pijaca nastavlja sa radom.

 

Visoko.co.ba/Kakanj-x.com

Komentari

komentara