Samozvani menadžeri i ekonomisti sakriveni iza OV Visoko prvo izglasali da se javnim ustanovama distribuira plin po nabavnoj cijeni, a danas povlače tu Odluku

900

Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća bit će razmatran Zaključak o stavljanju van snage zaključka kojim je odlučeno da se javnim ustanovama Općine Visoko distribuira plin po nabavnoj cijeni.

MARKETING

Pojedine ustanove – konkretno JU “Dom zdravlja” Visoko već su proveli postupak javne nabavke i izgradnju kotlovnice za pralazak grijanja na plin, a Općinsko vijeće hitno donosi Zaključak kojim se stavlja van snage zaključak o distribuciji plina po nabavnoj cijeni za javne ustanove, gdje je tu logika i šta je tu politika u interesu svih građana !?

Ako dodamo na to i odluku Vlade FBIH da će od 01.05.2019. godine plin poskupiti dodatno za 30% onda se s pravom možemo zapitati da li je JU “Dom zdravlja Visoko” nakon JKP “Gradska groblja” Visoko, slijedeće “javno” koje će u nazivu dobiti sufiks “u stečaju” jer se neko igra menadžera i ekonomista skrivajući se iza bezlične većine u Općinskom vijeću?

Komentari

komentara