Saopštenje Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine ZDK

156

S obzirom da se Komisiji za borbu protiv korupcije u posljednje  vrijeme često upućuju anononimne prijave korupcije, Komisija je zauzela slijedeći  stav: “Komisija za borbu protiv korupcije ukazuje svim potencijalnim podnosiocima anonimnih prijava korupcije na  odredbu člana 6. stav 2. i 3. Zakona o postupanju sa predstavkama i prijedlozima («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 10/05),  po kojima se anonimna predstavka i prijedlog, po pravilu ne uzimaju u postupak, te da se iznimno uzimaju u postupak ako sadrže dovoljno elemenata koji upućuju na postojanje nedozvoljenih radnji i pojava koje je neophodno spriječiti ili otkloniti, ako organ koji je primio ocijeni da postoje opravdani razlozi za njihovo razmatranje”.

MARKETING

Stručna služba Skupštine

Komentari

komentara