SDA, SDP i NS na ispitu principa: da li će novo Gradsko vijeće imati 25 ili 31 vijećnika?

1116
Ilustracija
Ilustracija

Nakon što je 16. maja stupio na snagu Zakon o Gradu Visoko, otvoreno je pitanje kako će izgledati novo Gradsko vijeće. Naime, važeći Izborni zakon BiH propisuje da:
Broj članova opštinskog vijeća, odnosno skupštine opštine je sljedeći:
1. između jedanaest (11) i sedamnaest (17) članova, za opštine sa brojem registrovanih birača manjim od osamhiljada (8.000);
2. između sedamnaest (17) i dvadeset pet (25) članova, za opštine sa brojem registrovanih birača između osamhiljada (8.000) i dvadeset hiljada (20. 000);
3. između dvadesetpet (25) i tridesetjednog (31) člana, za opštine sa brojem registrovanih birača većim od dvadeset hiljada (20. 000).

MARKETING

Na Općim izborima održanim 2018. godine u Općini Visoko je registrovano 33.885 birača. Time je otvoren put za povećanje broja vijećnika. Broj vijećnika će se propisati novim statutom Grada koji bi već trebao biti u izradi i koji će usvojiti Gradsko vijeće i to dvotrećniskom većinom. To konkretno znači da aktuelna većina u Gradskom vijeću, ako ista trenutno uopće postoji, mora okupiti podršku svih stranaka osim SDA za usvanjanje ovog akta.

Jednostavnije rečeno bez podrške 17 od 25 ruku nema novog statuta.

Šta ovo zapravo znači?

Ukoliko bi novi statut propisao da Gradsko vijeće broji 31 člana, što bi bilo u skladu sa odredbama Izbornog zakona, za većinu u takvom vijeću bi bilo potrebno imati podršku 16, a ne 13 kao do sada gradskih vijećnika.

Obzirom da je dosadašnja većina u Općinskom vijeću nerijetko „klepana“ kupovinom, zapošljavnjem ili uhljebljivanjem u razne odbore rodbine, djece, bračnih partnera ili samih vijećnika srazmjeno bi teže bilo zadovoljiti 16 nego 13 gladnih ruku.

Povećanjem broja članova Gradskog vijeća bi novi gradonačelnik ili gradonačelnica bili lakše stavljeni pod kontrolu budućeg saziva Gradskog vijeća. Zbog svega toga, usvajanje novog statuta Grada, što će biti obaveza do kraja ovog mandata, će biti test za preostalu opoziciju u Visokom koju trenutno čine SDA, SDP i NS.

Komentari

komentara