SDP Visoko: Da li je Tahir Bukva zaposlen nelegalno u Gradsku upravu?

2401

U posljednjih nekoliko dana aktuelna je tema navodnog zapošljavanja gospodina Tahira Bukve, sestrića gradonačelnice Amre Babić, u Gradsku upravu Visoko. Zbog toga SDP BiH Visoko Gradskoj upravi upućuje sljedeća pitanja:

MARKETING

Da li je gospodin Bukva zaposlen u Gradsku upravu Visoko?

Na koju poziciju je imenovan gospodin Bukva?

Kada je i u kojem javnom glasilu objavljen konkurs na osnovu kojeg je gospodin Bukva zaposlen?

Ko je činio komisiju koja je vršila selekciju kandidata i na osnovu kojih parametara je selekcija izvršena?

Ko su bili ostali kandidati za navedeno radno mjesto?

Podsjećamo da najveći broj mladih koji žele otići iz Bosne i Hercegovine kao razlog za odlazak navode korupciju i nepotizam, te najveći broj tih mladih od vlasti očekuju da se bore protiv ovakvih pojava*.

Želimo vjerovati da je gospodin Bukva zaposlen legalno i u skladu sa procedurama, a ne zbog rodbinske veze sa gradonačelnicom. U suprotnom, Grad Visoko ćemo smatrati generatorom i institucijom koja potiče odlazak mladih iz Visokog i Bosne i Hercegovine!

*Podaci o percepcijama i željama mladih preuzete su iz Studije o mladima Bosne i Hercegovine (Friedrich-Ebert-Stiftung, 2019).

Komentari

komentara