Senaid Begić (SDP) kao uvodničar govorio o prezentaciji aktivnosti oko uspostavljanja zakonskog okvira regulisanja Registra taksi i naknada u FBiH

214

U organizaciji USAID-ovog Projekta reforme fiskalnog sektora u BiH u saradnji sa Centrom za zastupanje građanskih interesa-Fondacije CPI, u funkciji podpredsjednika Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku PD Parlamenta F BiH Senaid Begić (SDP) je imao priliku kao jedan od uvodničara dati doprinos prezentaciji aktivnosti oko uspostavljanja zakonskog okvira regulisanja Registra taksi i naknada u F BiH.

MARKETING

Registar će sadržavati sve takse i naknade koje građani i privredna društva moraju plaćati. Na taj način se uspostavlja transparentna i finansijski odgovorna procedura za uvođenje, vršenje izmjena i ukidanje taksi i naknada.

Direktor Ureda za ekonomski razvoj Misije USAID-a u BiH Andrew Boegel rekao je kako su aktivnosti u ovoj oblasti poduzete u funkciji unapređenja poslovnog ambijenta u Bosni i Hercegovini, jačanja transparentnosti i privlačenja stranih investicija, kako bi privredni subjekti tačno znali koje takse i naknade su dužni da plaćaju. Dodao je da USAID-ova misija osluškuje potrebe koje privredni subjekti u BiH izražavaju i svoj rad usmjeravaju prema tome.

Izvor: Facebook

Komentari

komentara