Senaid Begić (SDP): Stanovnici ZDK su diskriminisani po pitanju Fonda za zaštitu okoliša

516

Stanovnici ZDK sa prosjekom od 20,7 KM po glavi stanovnika najviše doprinose u Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH. Prosjek u Federaciji je 11,7 KM. Slično kao što je nepravedan povrat po pitanju povrata od ubranih poreza po osnovu Zakona o pripadnosti javnih prihoda F BiH čije izmjene sam inicirao još 2011.g, niti u ovoj oblasti ZDK kroz povrat ne dobija ni blizu onoga iznosa koji mu pripada.

Pored diskriminacije po pitanju povrata sredstava od poreza, diskriminacije u korištenju zdravstvenih usluga, ovo je još jedan u nizu propisa kojim su građani Zenicko-dobojskog kantona oštećeni!

To moramo mijenjati!!!

Komentari

komentara