Skupština BPK usvojila Zakon o unapređenju lokalnog poslovanja

47

Zastupnici Skupštine Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde jučer su usvojili Zakon o unapređenju lokalnog poslovanja BPK Goražde.

MARKETING

Kako je istaknuto na sjednici, svrha donošenja tog zakona je da se na sveobuhvatan način riješe najvažnija pitanja s ciljem stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta i unapređenja poslovanja privrednih subjekata, prvenstveno kroz definisanje oblika i načina dodjele potpore i podsticaja privrednim društvima, izvora finansiranja, te drugih elemenata koji će omogućiti ravnomjeran razvoj, brži ekonomski rast, kao i povećavanje investicija i zapošljavanja na prostoru tog kantona.

Po skraćenom postupku usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih u BPK Goražde, a poslanici su usvojili i Nacrt zakona o policijskim službenicima BPK Goražde koji je upućen u javnu raspravu.

Na prijedlog Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde, usvojena je Odluka o utvrđivanju javnog interesa za deponiju zemljišnog materijala sa predusjeka izlaznog portala tunela „Hranjen“.

Kantonalni parlament podržao je i Odluku o dodjeli javnih priznanja BPK Goražde koja će biti dodijeljena povodom 18. septembra Dana oslobođenja – Dana BPK i Grada Goražda.

Počasnim građaninom BPK Goražde bit će proglašena Irene Cormezane Lizarribar iz Španije, koja je zaslužna za unapređenje međunarodne saradnje i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti i humanosti.

visoko.co.ba/federalna.ba/Fena

Komentari

komentara