Naslovnica BiH Skupština KS-...

  Skupština KS-a usvojila zakon o plaćama i naknadama

  55

  Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo su s 22 glasa ‘za’ i osam ‘suzdržanih’ donijeli Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti KS-a, a kojim se, pored ostalog, ukida 580 KM paušal profesionalnim zastupnicima.

  Jednoglasno je usvojen prijedlog Kluba zastupnika SDA da zastupnici koji budu izabrani u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH iz Kantona Sarajevo, a koji svoj posao budu obavljali profesionalno, da ne koriste pravo na stalno mjesečno novčano primanje – paušal.

  U nastavku sjednice, zastupnici razmatraju Nacrt zakona o prijavljivanju, utvrđivanju porijekla i kontroli imovine izabranih dužnosnika, kojim se određuje kazna do 20.000 KM za one javne dužnosnike koji ne podnesu prijavu o imovinskom stanju.

  Sankcija se odnosi i na izabrane dužnosnike koji podnesu nepotpunu prijavu ili u toku godine ne prijave izmjenu imovinskog stanja.

  Kako je pojasnila ministrica Pravde i uprave KS-a Lejla Brčić, suština donošenja ovakvog zakona jeste mogućnost preventivnog djelovanja koruptivnih radnji, a strateško opredjeljenje i prioritet djelovanja je borba protiv korupcije.

  Donošenje ovog zakona, podsjetila je ona, proizilazi i iz preuzetih obaveza Bosne i Hercegovine, naročito onih iz Konvencije UN-a protiv korupcije gdje se državama članicama nameće obaveza da u najvećoj mogućoj mjeri poštuju principe transparentnosti, sprečavaju sukobe interesa u javnom sektoru i nezakonito bogaćenje javnih funkcionera.

  Također, zakon svoje utemeljenje ima i u preporukama UN-a, EU i Vijeća Evrope u oblasti borbe protiv organiziranog kriminala, korupcije i pranja novca, a i u Strategiji za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2018-2019. je istaknuto da će institucije KS na čelu s Vladom Kantona sistemskim pristupom raditi na eliminiranju i smanjivanju uzroka korupcije te da će unaprijediti integritet, efikasnost i odgovornost u javnom sektoru.

  Zakon definira principe i nadležnosti u provođenju zakona kao i obavezu koju imovinu su imenovane osobe dužne prijaviti prilikom preuzimanja dužnosti, obavezu njenog godišnjeg prijavljivanja kao i obavezu prijavljivanja poslije završetka dužnosti ili razrješenja.

  Propisane su i sankcije za neprijavljivanje imovine i davanje lažnih podataka o imovini kao i obaveze zatečenih izabranih zvaničnika u smislu primjene ovog zakona kao i podnošenje krivičnih prijava gdje se utvrdi osnov za navedeno.

  Brčić je istakla da je transparentnost osnovna pretpostavka protiv korupcije, te da bi se usvajanjem ovakvog zakona poslala jasna poruka političke volje da javni dužnosnici javni interes stave ispred svog privatnog.

  Predloženo je da zakon provodi Ured za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo, kao politički neovisno tijelo, a kontinuiran nadzor nad njegovim provođenjem imala bi Komisija koju imenuje Skupština Kantona Sarajevo u kojoj bi pored predstavnika političkih partija bili i predstavnici akademske zajednice i nevladinog sektora koji se bave pitanjem prevencije i borbe protiv korupcije.

   

   

  Visoko.co.ba/Federalna.ba/Fena

   

   

  Komentari

  komentara

  Visoko.co.ba pratite na ANDROID i IOS aplikacijama, kao i na društvenim mrežama FACEBOOK i TWITTER.