Suljagić: Policija traži 16 borbenih oklopnih vozila za obračun s narodom

Zamjenik ministrice odbrane BiH Emir Suljagić potvrdio je da je Komisija za provođenje postupka rješavanja viškova pokretne vojne imovine donijela odluku o dodjeli devet borbenih oklopnih vozila MUP-u RS, dva SIPA-i i pet MUP-u Federacije BiH. On je istakao da se BOV-ovi u pravilu koriste samo u slučajevima masovnih okupljanja.

1051

Komisija za provođenje postupka rješavanja viškova pokretne vojne imovine koja djeluje u okviru Ministarstva odbrane BiH zadužena je da u skladu sa unaprijed definisanim planom donosi preporuke o uništvanju pokretne imovine ili da u skladu sa pojedinačnim zahtjevama institucija i ustanova pokretnu vojnu imovinu dodijeli u muzejske ili u svrhe korištenja agencija koje su zadužene za provođenje zakona.

MARKETING

Suljagić je kazao da su sve do sada, sa izuzetkom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, zahtjevi agencija za provođenje zakona, kantonalnih i entitetskih MUP-ova, SIPA-e, sudskih policija i tako dalje, bili sporadični.

MUP RS je, izuzmu li se zahtjevi za pješadijsko naoružanje, tražio i oklopne transportere i borbena vozila, ali su takvi zahtjevi redovno odbijani. Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije BiH do sada nikad nije podnosilo slične zahtjeve.

“Na posljednjoj sjednici Komisije, održanoj 19. juna ove godine, Komisija je donijela odluku o dodjeli devet borbenih oklopnih vozila MUP-u RS, dva SIPA-i i pet MUP-U Federacije BiH. Da stvar bude utoliko čudnija, na sastanku komisije se u ime Federacije BiH pojavio Ismet Briga, šef Direkcije za namjensku industriju, i priložio zahtjev za dodjelu pet borbenih oklopnih vozila sa potpisom direktora Federalne uprave policije Dragan Lukača”, kazao je Suljagić.

On je dodao da je, pored toga što je do sada ustaljena praksa bila da se takvi zahtjevi odbijaju, odluka donesena jednoglasno.

“Nakon što sam konsultovao niz ljudi, umirovljenih i aktivnih generala, policajaca… nemam nikakve sumnje da se entitetske vlasti pripremaju za obračun sa narodom koji očekuju. Iz tog razloga ne želim učestvovati u tome i učinit ću sve što mogu u skladu sa zakonom da donošenje i provođenje u djelo takve odluke bude spriječeno”, rekao je Suljagić.

Suljagić ističe kako nijedna od navedenih agencija za provođenje zakona ne treba borbena oklopna vozila, naročito u ovom broju, za izvršavanje svojih zakonom definisanih zadataka.

“Za borbu protiv korupcije im ne trebaju borbena oklopna vozila. Za borbu protiv organiziranog kriminala također. Za borbu protiv terorizma nimalo. U situaciji kakvu smo vidjeli u Zvorniku im nisu trebali oklopni transporteri. Potencijalni kumanovski scenarij u svakom slučaju izlazi van okvira agencija za provođenje zakona i pošto je riječ o nasrtaju na teritorijalni integritet i cjelovitost države, to je posao za Oružane snage BiH”, kazao je Suljagić.

On dodaje da se BOV-ovi (borbena oklopna vozila), a pogotovo takozvane policijske varijante u pravilu koriste samo u slučajevima masovnih okupljanja, te da nema nikakve sumnje da se entitetske vlasti spremaju na obračun sa narodom, odnosno da strahuju od naroda.

“Kao zamjenik ministra odbrane moram reći da dodjeljivanje oklopnih sredstava policijama začuđuje utoliko više što su neki od mojih prethodnika, dakle, ministar ili zamjenik iz reda Bošnjaka, pristali na potpuno ukidanje oklopno-mehanizovanog roda u okviru pregleda odbrane. Ni kao čovjek ni kao političar ne želim učestvovati u izgradnji entitetskih vojski, odnosno pretorijanskih gardi političkih stranaka i upropaštavanja jedne od najuspješnijih reformi, reforme odbrane, za račun skupine ljudi koja je i narod proglasila neprijateljem“, zaključio je Suljagić.

Borbeno oklopno vozilo (poznatije kao BOV) je oklopni auto namijenjen za vojno-policijske i policijske zadatke. Standardna verzija (M-86) se koristi za borbe protiv terorista i diverzanata, zaštitu objekata i konvoja i suzbijanje nereda. Koristi se u većini armija bivše Jugoslavije.

Komentari

komentara