Poduzetnici i budući poduzetnici, aplicirajte za finansijsku podršku vašem biznisu

548

Visočanin Tarik Hodžić režirao je video za kampanju “Poslovni prostor BH”. Radi se o inicijativi Instituta za razvoj mladih KULT „Poslovni prostor BH“ koji snažno podržava inicijativu Vlade FBiH za subvencioniranje zapošljavanja mladih bez radnog iskustva i samozapošljavanje, kao i sve slične inicijative koje za cilj imaju više zaposlenih mladih i, u konačnici, poboljšavanje položaja mladih u našoj zemlji.

MARKETING

Mjerom se projicira zapošljavanje od oko sedam do osam hiljada osoba, i to zapošljavanjem mladih bez ili sa godinom radnog iskustva i poticanje samozapošljavanja mladih. Radi se o ukupnom iznosu subvencije od 50 miliona KM, odnosno do sada najvišem iznosu koji se izdvaja za poticanje zapošljavanju i samozapošljavanju.

Institut za razvoj mladih KULT podržava ovakvu mjeru kao dobar početni korak u kreiranju i realizaciji dugoročnih mjera zapošljavanja mladih. Institut će u budućnosti zagovarati da se po sličnom principu donese Zakon o poticanju zapošljavanja u FBiH. Sve po uzoru na susjednu Hrvatsku koja je 2012. godine donijela ovakav Zakon.

Prijava se vrši podnošenjem zahtjeva na web portalu Federalnog zavoda za zapošljavanje http://www.fzzz.ba/vijesti/uredba-subvencioniranje-zapoljavanja-mladih-bez-radnog-iskustva-i-samozapoljavanja. Nakon izvršene elektronske  prijave isprintan obrazac zahtjeva sa pratećom dokumentacijom, koja  je navedena u obrascu zahtjeva, dostavlja se nadležnoj kantonalnoj službi za zapošljavanje, lično ili  putem pošte. Poziv je otvoren do utroška sredstava.

Komentari

komentara