Tragom starih fotografija: Glavna gradska ulica u Visokom 1931.godine

1233

Nakon elektrifikacije Visokog (1928.g.) električni stubovi bili su postavljani na ulicu. U to vrijeme bila su 2-3 auta u Visokom, pa nikome nije smetalo.

U pozadini, desno: zgrada Sreza (danas Opštine) u pseudomaurskom stilu, izgrađena 1895.; lijevo je zgrada Leopolda Šajbera (izgrađena 1908. u secesionističkom maniru), danas Zemljišno knjižni ured. U dubini je Ibrina kafana (u prizemlju), sa stambenim dijelom na spratu.
Na slici su osobe rođene oko 1916. godine i prije.

Arhiva i tekst: Zdenko Antović

Komentari

komentara