Tragom starih fotografija: Stara kuglana 1957.godine

971

Izgradnja dvostazne kuglane u centru grada na Jaliji (betoniranje ravne krovne ploče). Otvorenje ovog sportskog objekta bilo je 7. aprila 1958. Veliki doprinos izgradnji dao je Garnizon Visoko (Jugoslovenska narodna armija) što se da primijetiti na fotografiji.

MARKETING

Danas je na krovu kuglane ljetna bašta “Most”, a u njenim prizemnim prostorijama istoimeni restoran sa kafanom izgrađenom uz kuglanu na mjestu bašte “Baščica” koja je bila uz nju, prema rijeci Bosni…

Četverostazna automatska kuglana se od 1986. godine nalazi u Kulturno sportskom centru “Mladost” Visoko.

Zdenko Antović / Visoko.co.ba

Komentari

komentara